Patendeerimisest, patenteerimisest ja kaubamärgi registreerimisest
02.11.20210 kommentaari

Hiljaaegu saabus Patendiameti kaubamärgiosakonna konsultatsioonimeilile kiri, mis sisaldas umbes selliseid lauseid:

„Palun abi patendeerimise osas. Mul on patendeeritud sõna …, aga soovin teist sõna kasutama hakata. Kas selline sõna nagu … on patendeeritav ja kas piisab sõnast või patendeerin hoopis pildina/logona? Või peaksin patendeerima mõlemad? Esialgu soovin patendeerida samas klassis, mis juba varasemal sõnal …“