Kaubamärgiviktoriin kinnistas teadmisi

Ettevõtja jaoks on oluline olla teadlik enda loodud intellektuaalomandist ning teada, kuidas seda kaitsta, sest intellektuaalomand on üks osa ettevõtja varast. Patendiameti jaoks on oluline ettevõtjat sellel teel abistada.

Hoidmaks ettevõtjaid kursis tööstusomandist tulenevate võimalustega korraldame Patendiametis regulaarselt seminare, anname välja teavikuid, nõustame kohapeal ja osaleme intellektuaalomandit tutvustavatel üritustel. Päris uue teavitusvormina käivitasime läinud aasta teisel poolel online-keskkonnas kaubamärgiteemalise viktoriini, mis lisaks osalejatele teadmiste jagamisele andis ka ametile endale tagasisidet, milliste teemade avamisele peaksime enam keskenduma.

Hea meel on märkida, et huvi viktoriini vastu osutus oodatult suureks – kokku oli rohkem kui 1700 osalejat. Viktoriini abil sai teadmisi proovile panna mitme teema ulatuses, test koosnes 13 küsimusest, mis hõlmasid kaubamärgi kaitsmise eesmärki, märgi liike ning peamisi põhjuseid, mis kaubamärgi registreerimisel takistuseks saavad. Samuti oli võimalik viktoriini abil ennast kurssi viia sääraste teadmistega, nagu millisel territooriumil registreeritud kaubamärk kehtib ja kui kaua registreeritud õigused kestavad.

Tulemusi analüüsides oli rõõm tõdeda, et vastajad olid kaubamärgiomaniku jaoks vajaliku informatsiooniga hästi kursis. Teatakse olulist nii kaubamärgi otstarbe kohta kui ka seda, millised teiste isikute varasemad õigused võivad olla takistuseks kaubamärgi registreerimisel.

Viktoriini vastustest ilmnesid ka teemad, mille avamisele tuleks veelgi rohkem keskenduda. Faktiküsimustest vajab veel teadvustamist eri kaubamärgisüsteemide alusel kehtivate märkide territoriaalse kaitse küsimus.

Tundmatuks teemaks osutusid ka uued kaubamärgiliigid (hologramm-märk, liikumismärk multimeediamärk), mida Euroopas on juba esitatud aastast 2017 ja meil Eestis saab uut tüüpi märke esitada alates 2019. a aprillist, mil uus seadus jõustus. Märkide esitamise võimalused on Patendiameti poolt taotlejatele tehniliselt tagatud ja esitamine meie e-teenuste portaali kaudu lihtne. Täpsem info märgi liikide kohta on siin. Uute märkide kohta oleme kirjutanud oma blogis ja jätkame info andmist seminaridel.

Ootuspäraselt vajab veel selgitamist teemadering, mis hõlmab küsimust, miks iga registreerimiseks esitatud kaubamärk õiguskaitset ei saa.

Tegemist on mahuka teemaga, mis erinevalt faktiküsimusest eeldab valdkonna põhjalikumat tundmist. Kõige paremini saab kaubamärgi registreerimist takistavatest asjaoludest ülevaate meie seminare külastades. Juhul kui seminaril ei ole võimalik osaleda, siis tasub enne märgi registreerimiseks esitamist pöörduda Patendiameti kaubamärgiekspertide poole. Lihtsaim viis selleks on saata kaubamärk eelhinnangu saamiseks e-postile kaubamark@epa.ee. Konsultatsioon on kiire, tavaliselt saab eksperdilt esialgse hinnangu kaubamärgile juba ühe tööpäeva jooksul. Konsultatsioon ei asenda küll ekspertiisi, kuid on olnud paljudele ettevõtjatele abiks ja aidanud vältida lõivu maksmist märgi eest, mis kaubamärgina ilmselgelt registreeritud ei saaks. Lisaks võib konsultatsiooni saamiseks alati pöörduda patendivoliniku poole. Patendivoliniku tegevuse kohta leiab täpsemat infot siit.

Lõpetuseks tänan kõiki kaubamärgiviktoriinist osavõtnuid. Väga hea meel on selle üle, et uus täiendav teavitusvorm on ennast õigustanud. Mõistagi jätkame info andmist traditsiooniliste infokanalite kaudu nagu seminarid, teavikud ja kohapealsed konsultatsioonid. Uuest intellektuaalomandi-teemalisest viktoriinist saab osa võtta aga juba peatselt, 26. aprillil, kui tähistame ülemaailmset intellektuaalomandi päeva.

 

Liina Puu
Liina Puu

Kaubamärgiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga