Patendiga saab kaitsta ka lihtsaid ja praktilisi lahendusi igapäevaprobleemidele
12.04.20240 kommentaari

Patent ei pea tingimata olema midagi keerulist ja tähtsat. Patentida saab ka lihtsaid, igapäevaelu mugavamaks tegevaid lahendusi. Kui oled midagi sellist leiutanud, siis mõtle kindlasti selle kaitsmisele, et keegi teine sinu leiutiselt tulu ei saaks teenida.

Ühtse toimega patent – milline on seis?
15.01.20240 kommentaari

Alates 2023. aasta 1. juunist on võimalik Euroopa Patendiametis registreerida ühtse toimega Euroopa patenti. See on leiutajatele mugav võimalus saada patendikaitse korraga kõigis Euroopa patendikonventsiooni liikmesriikides. Eesti taotlejad on registreerinud juba 10 ühtse toimega patenti.

Patendiameti auhinna pälvis noor puutööhuviline Sakust
07.12.20230 kommentaari

Teisipäeval, 5. detsembril, autasustati Tallinnas PROTO avastustehases 16. korda korraldatava õpilasleiutajate riikliku konkursi parimaid ning anti üle koostööpartnerite eripreemiad. Konkursil osales üle 400 noore leiutaja 88 Eesti koolist, lasteaiast ja huvikoolist. Konkursile esitati üle 500 idee.

Loodusseaduseid eiravad imeleiutised jäävad Patendiametis kaitseta
22.11.20230 kommentaari

Free energy, antigravity või teleportation on mõned näited märksõnadest, mille abil uudishimulik otsija leiab internetist tekste, pilte ja isegi videoid leiutistest, mis eiravad loodusseadusi. Sellistest „lavastustest on saanud omamoodi meelelahutusžanr, kus osavad meistrimehed demonstreerivad võimatut ja rohkearvuline publik jälgib neid.

Ka sina võid olla leiutaja!
12.07.20230 kommentaari

Just siis, kui oled loonud midagi unikaalset ja innovaatilist, on õige aeg mõelda loodu ehk oma intellektuaalomandi (IO) kaitsmisele. Üks IO objekt, mida saad kaitsta, on leiutis. Leiutis on mingi tehnilise probleemi uus lahendus. Leiutis saab olla ka juba olemasoleva seadme või muu toote kasutus uuel otstarbel või olemasoleva meetodi kasutus uuel eesmärgil. Leiutise objektiks olevad tehnilised lahendused saab jagada kolmeks: seade, meetod ja aine. Samuti tuleb meeles pidada leiutise kolme kriteeriumit: uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus!

Kuidas leida EPO andmebaasidest üles ühtse toimega patendid?
13.06.20230 kommentaari

Juba mõnda aega kehtib ühtse toimega patendisüsteem (UP). Selleks, et ettevõtjad ja leiutajad leiaksid hõlpsalt üles ühtse toimega patendid või patendid, millele on ühtset toimet taotletud, on Euroopa Patendiamet (EPO) kasutusele võtnud uued patendiinfo andmed.