Registreeritud kaubamärk aitab vältida ootamatuid kohtuvaidlusi
07.05.20240 kommentaari

Igal äriühingul tekib oma tegevuses mitmesugust loomevara, mis vajab kaitset. Kohtupraktika näitab, et loomevara kaitseta jätmine võib kaasa tuua ootamatuid vaidlusi. Enim tuleb seda ette kaubamärkide puhul.

Oma kaubamärgi registreerimata jätmine võib viia ettevõtja kahte liiki vaidlustesse.

Lääne-Harjus minevikku taga ei õhata: valla kaubamärk #harjuära kutsub uuega kaasa minema
24.04.20240 kommentaari

Avalik sektor on muutumas aktiivseks teenusepakkujaks ja ka siin vajatakse üha enam originaalset brändingut, nii nagu erasektoriski. Seetõttu ongi suur rõõm tunnustada kuu parima kaubamärgi tiitliga juba teist tarmukat Eestimaa valda!

Kutsume osalema: tule löö kaasa loomevarapäeva lõbusates ja harivates tegevustes!
22.04.20240 kommentaari

Intellektuaalomandi- ehk eestikeelse nimega loomevarapäeva hakati Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni ehk WIPO eestvõttel tähistama aastal 2000. Liikmesriigid otsustasid selle päeva äramärkimisega  "kivisse raiuda" WIPO konventsiooni jõustumise kuupäeva - 26. aprilli. Konventsioon jõustus nimelt 1970. aasta 26. aprillil.

LEGO tähtis kohtuvõit: legomehikese kaubamärk jääb kehtima
28.03.20240 kommentaari

LEGO robotmehikest kujutavat kaubamärki on aastate jooksul korduvalt tühistada proovitud. Teised sarnaseid moodulmänguasju tootvad ettevõtted on tundnud, et tuntud klotsitootja märk on neil risti teepeal ees. Hiljuti otsustas kohus, et legomehikese kaubamärk jääb kõige kiuste kehtima.

1.  aprillil 1996 hakkas vastloodud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) vastu võtma kaubamärgitaotlusi. Kohe esimesel päeval saabunud tuhandete taotluste seas oli ka klotsitootja LEGO kaubamärgitaotlus nn legomehikese mänguasjale:

Märtsikuu parima kaubamärgi HOOG omanikud: oma kaubamärgi kaitsmine kinkis meile sügava une!
25.03.20240 kommentaari

Emadepäev on küll alles saabumas, ent emade tarkusest on põhjust rääkida ka selle kuu kaubamärgiloos.

Taimesortide nimesid kaubamärgina kaitsta ei saa
15.03.20240 kommentaari

Uusi taimesorte saab kaitsta sordikaitsega, mis tagab aretajale ainuõiguse oma sordile. Sordinimele aretajal aga ainuõigust pole ja see peab taimesordi paljundamisel ja turustamisel kõigile vabaks kasutamiseks jääma. 

Sordinimi on nimi, millega tähistatakse kasvatatavate elustaimede või külviseemnete sorte või alamliike. Näiteks on „Maret”, „Ando” ja „Jõgeva kollane” hariliku kartuli sordinimed.

Sordinimi pole kellegi ainuõigus, vaid kõigile vabalt kasutatav üldnimetus.