Märk maas: kaitse on saanud Eesti esimene värvimärk

Mai algul kandis Patendiamet kaubamärgiregistrisse Uus Maa kinnisvarabüroo kahest värvitoonist koosneva kaubamärgi. Tegu on esimese värvimärgi kategoorias registreeritud kaubamärgiga alates 2019. aastast, kui Patendiamet seda liiki märkide taotlemise ettevõtjatele võimalikuks tegi.

Kaubamärgiseadus püüab käia ühte sammu turunõudlusega, pakkudes ettevõtjatele oma brändi kaitseks optimaalseid võimalusi. Kui mõtleme kaubamärgist, meenub esmalt mõne ettevõtte või toote-teenuse nimi, sageli ka pilt või kujutis, mis seda täiendab. Just neile brändielementidele ehk sõna- ja kujutismärkidele kõige sagedamini ka Eestis kaubamärgikaitset taotletakse.

Brändi ei moodusta aga ainult nimi või selle iseloomulik kujundus, vaid selles on sageli teisigi osi, mis konkurentide eest kaitset vajavad. Bränd võib eristuda turul toote väliskuju poolest (võimalik kaitsta ruumilise märgina) või olla äratuntav kindla mustri järgi (võimalik kaitsta mustrimärgina) – näiteks Orkla Vilma punase-valge kirju retromuster, mis on Patendiametis mustrimärgina registreeritud.

Brändi tunnusvärvid vajavad kaubamärgikaitset

Paljud ettevõtjad ihkavad olla tarbijale tuntud just värvide kaudu, mistõttu kasutatakse brändingus läbivalt kindlaid värvikombinatsioone. Patendiameti hiljuti korraldatud kaubamärgimängust selgus näiteks, et Apollo kaubamärgi tundis üksnes musta tausta ja oranži L-tähe järgi ära 90% pea kolmest tuhandest vastajast. See tähendab, et musta-oranži värvikombinatsioonist on kujunenud Apollo brändi tunnuselement, mis vajaks eraldi kaubamärgikaitset.

Kaubamärgiseadus pakubki alates 2019. aastast võimalust kaitsta oma ettevõtte tunnusvärve värvimärgi kategoorias. Ka varasemalt on olnud võimalik värve kaubamärgina kaitsta, kuid teiste kaubamärgiliikide all, kujutismärgina. Nii on Patendiametis omandatud eristusvõime alusel registreeritud kujutismärgina HKScanile kuuluv roheline (liha ja lihatoodete osas) ja Löfbergs Lila lilla (kohvi osas). Eraldi kategooria värvimärkide jaoks pakub aga ettevõtjate jaoks suuremat õigusselgust ja -kindlust turul tegutsemiseks – kujutismärgina registreeritud värve on võimalike sarnaste märkide taotlejatel eelteadmiseta sisuliselt võimatu andmebaasidest üles leida.

Uus Maa astus strateegilise sammu

Kuigi värvimärkide registreerimise võimalus eraldi kategooriana on taotlejatele avatud juba 2019. aastast, pole senimaani ükski ettevõtja seda võimalust kasutanud, mis loob soodsa pinnase seda tüüpi intellektuaalomandi väärkasutusteks pahatahtlike konkurentide poolt.

Esimese ettevõtjana pani siin märgi maha Uus Maa kinnisvarabüroo, kelle kahest, tumesinisest ja kollasest värvitoonist koosnev kaubamärk (pildil) mai algul värvimärgi kategoorias Patendiameti kaubamärgiregistrisse kanti. Kaubamärgiga saadi kaitse kinnisvara-, finants- ja kindlustusteenustele, mis tähendab, et nende teenustega seoses ükski teine ettevõtte sellist värvide kombinatsiooni kasutada ei tohi. Varasemast on bürool kaitstud mitu sõna- ja kujutismärki.  

Tasub tähele panna!

Enne värvimärgi registreerima asumist on oluline teada, et üksnes ühest värvist koosnevat märki enamasti ei registreerita põhjusel, et sellisel märgil puudub eristusvõime. Siin peab taotleja suutma tõendada, et on seda värvi oma kaupadel-teenustel pikaaegselt kasutanud ja et tarbija seda tema kaupadel või teenustel kaubamärgina tajub. Kahest ja enamast värvist koosnevad kombinatsioonid aga registreeritakse, kui just ei ilmne, et ettevõtja tegevusvaldkonnas on sellise värvikombo kasutamine laialt levinud ja tavapärane.

 

Mari-Epp Tirkkonen
Mari-Epp Tirkkonen

Kaubamärgiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga