Nimi kaubamärgina

Viimasel ajal on meie kohalikus ajakirjanduses olnud mitmel korral juttu isikunimede kaitsmisest kaubamärgina, seetõttu on ehk hea üle vaadata, millise kaitse kaubamärk annab ja millistel juhtudel võib olla oluline oma nimi kaubamärgina ära kaitsta, st Patendiametis registreerida.

Nagu üldiselt teada, on kaubamärk äritegevust toetav vahend, mis aitab kaupa või teenust müüa, kaubamärgi abil saab tarbija toote või teenuse meelde jätta ja seda uuesti osta. Uue kaubamärgi tarbijate seas tuntuks muutmine võtab tavaliselt aega ja tihti kaasnevad kaubamärgi tutvustamisega ka kulutused.

Üks võimalusi oma uut toodet või teenust tarbijale tuttvaks teha ja edukalt müüa on kasutada kaubamärgina juba tuttavat ja positiivseid emotsioone loovat märki.

Näiteks võib kuulsa nime kaubamärgina kasutamine anda eeliseid ja on üsnagi tõenäoline, et tuntud inimese nime kandvat uudistoodet saab lihtsamini tarbijani viia kui sama hea kvaliteediaga, aga ostja jaoks täiesti tundmatut nime kandvat kaupa. Praktika näitab, et kuulsaid nimesid on äritegevuses kasutatud ja enamikule meist on vast tuttavad märgid „Georg Otsa Spa“ spaateenuste osas ja bändi „Vanilla Ninja“ nime kandev jäätis, mis toimivad kaubamärgina hästi.

Patendiametis märgi registreerimine annab võimaluse keelata teistel kasutada registreeritud sarnast märki nende kaupade osas, mis on registreeringus toodud. Samas tuleb arvestada, et nime nagu ka muude kaubamärkide puhul on omanikul alati ka kohustus tegelikult oma märki reaalses äritegevuses kasutada, toota, müüa või osutada teenuseid, st tooted ja teenused peavad turul olema. Kui seda ei tehta ja kaubamärk seisab n-ö riiulil, siis on oht, et õigus kaubamärgile võidakse lõppenuks tunnistada. Kaubamärki on kasulik registreerida Patendiametis siis, kui päriselt on plaanis äritegevust alustada ja omanimelise kauba või teenusega turule tulla.

Alati ei ole aga tahtmist ise oma nime äritegevuseks kasutada, sellisel juhul võib nime märgina küll registreerida ja anda litsents (luba) kaubamärgi kasutamiseks endale sobivatel tingimustel. Kaubamärgi litsentsi saab registreerida Patendiametis.

Kui aga puudub soov nime ise kaubamärgina kasutada või anda ka teistele luba kasutamiseks, siis pole otstarbeks märki registreerida n-ö igaks juhuks või siis selleks, et teised seda kasutada ei saaks. Kaubamärgiseaduses on otseselt kirjas, et sellisel kaubamärgil, mis võib kahjustada õigust nimele, ei ole kaubamärgina õiguskaitset, seega ei ole kellegi teise nimest kasu saamine kaubamärgi registreerimise teel ilma eelneva nõusolekuta õiguspärane.

Lisaks kaubamärgiseadusele annab autoriõiguse seadus kaitse nii autori kui ka esitaja nimele.

Autoriõiguse seadus ütleb, et õigused autori või esineja nimele kuuluvad kas autorile või esitajale. Õigus nime kasutada ja saada tasu aastate jooksul tehtud töö eest, mis on toonud kaasa kuulsuse, kuulub nime omanikule, ilma et nime oleks vaja kaitse saamiseks täiendavalt kaubamärgina registreerida. Kaubamärgi registreerimine tasub ette võtta siis, kui on plaanis märgi abil äritegevust alustada. 

Kui tekib küsimusi, kas ja millise kaitse kaubamärk annab, võib info saamiseks pöörduda Patendiameti poole. Kaubamärgiõiguste kaitsmisega seotud küsimustes ja kaubamärgivaidlustes saavad alati aidata ka patendivolinikud, kes on selles spetsiifilises õigusvaldkonnas pädevad spetsialistid.

 

Liina Puu
Liina Puu

Kaubamärgiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga