Patenditrende Euroopa Patendiametis 2023. aastal

Euroopa Patendiamet (EPO) on avaldanud 2023. aasta statistika. Millised on värsked tehnikatrendid ja mis firmad on kõige aktiivsemad uute tehniliste lahenduste kaitsmisel Euroopas?

EPO on suur organisatsioon, mis hõlmab 39 liikmesriiki (sh Eesti) ja võtab patenditaotlusi vastu ka kogu maailmast. Seetõttu võimaldab statistika jälgida trende tehnika arengus ning eri riikide firmade aktiivsust uute tehniliste lahenduste väljatöötamisel ja kaitsmisel Euroopas. 

2023. aastal esitati EPOsse 199 275 patenditaotlust. Seda on 2,9% enam kui 2022. aastal. Välja anti 104 609 Euroopa patenti, sh 18 344 ühtse toimega patenti (unitary patent, osakaal 17,5%).

EPO riikidest pärit taotlused moodustasid 43% taotluste üldarvust, suurim osakaal on siin Saksamaa (12,5%), Prantsusmaa (5,4%) ja Šveitsi (4,7%) firmadel. Kõige enam aga suurenes Soomest pärit taotluste arv (kasv 9,2%), samas kui EPO riikides oli tõus kokku keskmiselt 1,8%.

Kõige enam kasvas möödunud aastal Soomest pärit taotluste arv.

Taotluste kasvu vedasid paljuski Hiina ja Lõuna-Korea ettevõtted. Nende osa 2023. aasta taotlustest oli vastavalt 10,4% ja 6,3%, jäädes siiski veel tunduvalt maha USAst (24,2%), aga jõudes juba üsna lähedale Jaapanile (10,8%).

Võidutsevad mobiilside, meditsiin, arvutid ja elekter

Kui vaadata kõige aktiivsemaid firmasid ja enim arenevaid tehnoloogiaid, pole Hiina ja Lõuna-Korea osa kasv üllatav. Kõige rohkem taotlusi esitanud firmade tabeli eesotsas figureerivad tuntud nimed, nagu Huawei, Samsung ja LG. EPO riikide firmasid on esikümnes neli, lisaks kaks USAst ja üks Jaapanist. Kõrgelt 12. kohalt leiab aga näiteks Nokia, kellele kuulub 2023. aastal pool Soomest pärit Euroopa patenditaotlustest (1186 taotlust 2336-st).

Mullu EPOsse saabunud taotlustest 69% esitasidki suurfirmad.

Taotlejate esikümme 2023

 

taotleja

taotlusi   

päritoluriik

1.

Huawei

5071

Hiina

2.

Samsung

4760

Lõuna-Korea

3.

LG

3498

Lõuna-Korea

4.

Qualcomm

3275

USA

5.

Ericsson

1969

Rootsi

6.

Siemens

1889

Saksamaa

7.

RTX

1822

USA

8.

BASF

1445

Saksamaa

9.

Royal Philips   

1299

Holland

10.

 Sony

1213

Jaapan

Allikas: EPO

Tehnikavaldkondades jätkub aga digitaalse kommunikatsiooni ning elektrimasinate ja -energiaga seotud taotluste tempokas kasv. Väga palju esitatakse ka meditsiinitehnoloogia ja arvutitega seotud taotlusi. Tabelis on esitatud kümme tehnikavaldkonda, milles on laekunud enim taotlusi (kokku on valdkondi 35).

Tehnikavaldkondade esikümme 2023

 

tehnikavaldkond

taotlusi       

muutus võrreldes 2022. a, %

1.

Digitaalne kommunikatsioon

17 749

+8,6

2.

Meditsiinitehnoloogia

15 985

+1,3

3.

Arvutitehnoloogia

15 746

+1,2

4.

Elektrimasinad, -aparaadid ja -energia   

15 304

+12,2

5.

Mõõtmine

9565

+3,5

6.

Transport

9445

0,0

7.

Farmaatsia

9273

-3,4

8.

Biotehnoloogia

8367

+5,9

9.

Teised erimasinad

6539

+1,4

10.

 Orgaaniline (peen)keemia

6108

+4,1

Allikas: EPO

Kuidas läheb Eestil?

Eestist esitati EPOsse 2023. aastal 71 patenditaotlust (2022. aastal 66, kasv 7,6%), mis on  sama palju kui Eesti Patendiametisse 2023. aastal esitatud patenditaotlusi ja kasuliku mudeli registreerimise taotlusi kokku. Eesti taotlejatele anti välja 20 Euroopa patenti (aasta varem 13).

Taotluste koguarvult on Eesti pingerea lõpuosas.

Taotluste koguarvult on Eesti pingerea lõpuosas, kuid suhtarvuna miljoni elaniku kohta paraneb meie positsioon mõnevõrra. Näitaja 53,38 taotlust miljoni elaniku kohta on umbes samal tasemel või pisut parem kui Leedus ja Hispaanias (46,14 ja 44,54) ning edestab suurelt näiteks Lätit ja Ungarit (14,26 ja 11,1).

Siiski jääb see kõvasti alla EPO riikide keskmisele (136,5) ning kaugele maha 4. kohal olevast Soomest (422,13), rääkimata liidripositsioonil olevast Šveitsist (1085,31).

 

Ülo Anijalg
Ülo Anijalg

patendiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga