Ettevõtja, kasuta võimalust saada soodsalt professionaalset nõu!
09.04.20240 kommentaari

Kaubamärk, tootedisain, autoriõigus, leiutis ja patent on märksõnad, millega puutub kokku iga ettevõtja. Kas ja kuidas neid kaitsta ning kuidas teiste õigusi mitte rikkuda?

Loomevara vallas saab nõu ja abi patendivolinikelt. Sellel aastal on ka Euroopa Liit õla alla pannud ning võimaldab väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel saada patendivolinikult nõu vaid 80-eurose omafinantseeringuga.

6 põhjust otsustada patendivoliniku kasuks
22.03.20240 kommentaari

Patendiameti 2022. aastal tehtud uuringust selgus, et vaid 35% Eesti ettevõtjaist on teadlikud patendivolinikest. Tegelikkuses võib patendivoliniku teenuste kasutamine anda ettevõtjale märkimisväärset aja- ja rahasäästu.