Patenditrende Euroopa Patendiametis 2023. aastal
26.06.20240 kommentaari

Euroopa Patendiamet (EPO) on avaldanud 2023. aasta statistika. Millised on värsked tehnikatrendid ja mis firmad on kõige aktiivsemad uute tehniliste lahenduste kaitsmisel Euroopas?

EPO on suur organisatsioon, mis hõlmab 39 liikmesriiki (sh Eesti) ja võtab patenditaotlusi vastu ka kogu maailmast. Seetõttu võimaldab statistika jälgida trende tehnika arengus ning eri riikide firmade aktiivsust uute tehniliste lahenduste väljatöötamisel ja kaitsmisel Euroopas.