Moekad rohelised reklaamlaused ei sobi alati kaubamärgiks

Roheline on moes ja ettevõtjad soovivad vähemasti näida keskkonnasõbralikumad. Muidugi kajastub see ka kaubamärkides. Värske kohtupraktika on ettevõtjaile aga hoiatuseks, et liialt lihtsakoeline roheväljend alati kaubamärgina ei toimi.

Euroopa Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) andmebaasis on üle 12 000 registreeritud kaubamärgi, mis sisaldavad sõna „eco“ ja üle 6000 märgi, milles sõna „green“. Popid on ka keskkonnasäästliku sisuga reklaamlaused. Nende väljamõtlemisel ja kaitsmisel kaubamärgina peab ettevõtja aga olema nutikas. Liiga lihtsakoelise sisuga reklaamlauseid keeldub amet kaubamärgina registreerimast.

Lihtsakoelised loosungid jäägu kõigile vabalt kasutamiseks

Hiljuti tegi Euroopa kohus tähelepanuväärse otsuse, mis puudutas reklaamlauset „BECAUSE THERE IS NO PLANET B“ (Ei ole olemas planeeti B). Selle registreerimist kaubamärgina taotles Hispaania ettevõte Ecoalf Recycle Fabrics kosmeetikale, paber- ja nahktoodetele ning rõivastele ja jalatsitele. Nagu firma nimigi ütleb, on nende tooted valmistatud taaskasutatud materjalidest.

"BECAUSE THERE IS NO PLANET B" on kohtu arvates üksnes tavapärane roheaktivistide loosung.

EUIPO ja hiljem ka Euroopa kohus leidsid, et tähis on eristusvõimetu. Kohtu hinnangul on kaubamärk üksnes tavapärane roheaktivistide loosung. See annab lihtsal moel edasi mõtet, et meie planeedi ökosüsteemi eest tuleb hoolitseda ja seda hoida, sest alternatiivset planeeti pole. Kohus arvestas siin seejuures EUIPO esitatud materjale, mis näitasid, et lauset „There is no planet B“ on keskkonnaaktivistid juba pikka aega kasutanud. Internetist leiab ka tuntud inimeste sellesisulisi arvamusi – nii on näiteks multimiljardärist ärimees Richard Bransonile omistatud tsitaat: „Planeeti B pole olemas. Peame hoolitsema olemasoleva eest.“

Kuna avalikkuse huvi jätkusuutlikkuse teemade vastu on järsult tõusnud ning üha enam tarbitakse uudiseid keskkonnakaitsest ja kliimameetmetest, on reklaamlause sõnum kohtu sõnul hõlpsalt arusaadav.

Kaubamärgiks sobib fantaasiarikas sõna või väljend

Taotleja väitis enda kaitseks, et planeeti B pole päriselt olemas ning sellele viitamist tuleb võtta fantaasia ja metafoorina. Selle mõttega kohus aga ei nõustunud, leides, et mingit fantaasialendu lauses ei sisaldu.

Seega peab ettevõtja arvestama, et lihtne keskkonnasõbralikkusele viitav reklaamlause ei pruugi kaubamärgina toimida. Eriti veel kui äritegevuse edendamiseks „laenatakse“ sõnum, mida keskkonnaaktivistid on juba pikka aega kasutanud.

Ekke-Kristian Erilaid
Ekke-Kristian Erilaid

Kaubamärgiosakonna vanemekspert

Autentimine ID kaardiga