Milliste põhimõtete vastu ei tohiks eksida intellektuaalomandi kaitsmisel?

Ülemaailmse intellektuaalomandipäeva  puhul korraldasime huvilistele viktoriini, kus sai proovile panna oma teadmisi intellektuaalomandi kaitsmisest. Kuigi üldiselt võib vastuste põhjal hinnata intellektuaalomanditeadlikkust heaks, joonistus siiski selgelt välja kolm põhimõtet, mille vastu kiputakse eksima.

 

Hea kaubamärk ei kirjelda kaupa ja teenust

Enne uue kauba või teenusega turule tulemist on äärmiselt oluline mõelda kaubamärgi peale, mis eristaks teid konkurentidest ja oleks tarbijatele meeldejääv. Sageli arvatakse, et hea kaubamärk peaks pakutavat kaupa või teenust otseselt kirjeldama, kuid tegelikkuses ei taga selline kaubamärk teile soovitud eristumist ning selle kaitsmine võib osutuda võimatuks.

Hea kaubamärk võib näiteks olla nimi, tavakeele sõna, sõnakombinatsioon või tehissõna, millel puudub otsene seos kauba või teenusega. Näiteks jääb eristusvõimest puudu, kui soovite kasutada tähist „Maitsev Jäätis“ jäätisetoodetel.

Küll aga toimivad jäätisetoodetel kaubamärgina hästi tähised „JÄTSIK“ (59435), „Väike Tom“ (33929) või „Jäämari“ (58422).

Enne, kui hakkate tegema suuremaid investeeringuid oma kaubamärgi välja töötamisse või registreerimistaotlust esitama, küsige nõu Patendiametist või pöörduge patendivoliniku poole.

Eestis registreeritud kaubamärk või disain kehtib üksnes Eestis

Kaitsesite oma toote disaini Eestis, aga märkate, et äravahetamiseni sarnane toode on tulnud müügile mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis? Sellise olukorra vältimiseks tuleks meeles pidada, et intellektuaalomandi kaitse on territoriaalne. Eestis kaitstud disain kehtib üksnes Eesti territooriumil ja selle kaitse ei laiene tervele Euroopa Liidule. Sama põhimõte kehtib ka kaubamärkide ja patentide maailmas.

Enne tootega turule tulemist tuleks alati läbi mõelda, millistes riikides soovite äri teha, ning lähtuvalt sellest panna paika oma intellektuaalomandi kaitsmise strateegia. Aegsasti kaitstud intellektuaalomandiõigust on pahatahtlike konkurentidega kokkupuutel palju lihtsam ja odavam maksma panna.

Oma õiguste üle valvab igaüks ise

Olles oma ettevõtte kaubamärgi või tooted ära kaitsnud, võib teid siiski mingil hetkel tabada ebameeldiv üllatus, et turule on ilmunud pahatahtlik konkurent, kes kasutab teie omaga sarnast kaubamärki või on liiga palju inspiratsiooni saanud teie toodete välimusest. Võib-olla kuulete pahatahtlikust konkurendist mõne kliendi käest või satute ise juhuslikult müügi- või reklaampostituse peale.

Sellise olukorra ennetamiseks tuleb ise aktiivselt turul toimuvat jälgida. Nii nagu kindlustate oma kodu ja paigaldate valvekaamerad oma vara kaitseks, tuleb ka oma intellektuaalomandi üle valvata, sest keegi teine seda teie eest ei tee. Kui endal turu jälgimiseks aega napib, siis tasub uurida patendi- või advokaadibüroodest selle teenuse tellimise võimaluse kohta.

Kui märkate, et keegi rikub teie õigusi või vajate abi rikkuva äritegevuse peatamisel, siis saate pöörduda nõu saamiseks patendivoliniku poole. Sageli on võimalik rikkujat peatada ka ilma kohtuta.

Õigel ajal ja õigel viisil kaitstud intellektuaalomand on parim kaitse pahatahtlike konkurentide vastu ning investeering teie ettevõtte tulevikku!

Triin Urviste
Triin Urviste

Patendiameti teabeürituste koordinaator

Autentimine ID kaardiga