Ettevõtja küsib: kas kaupade edasimüügiks on vaja kaubamärgiomaniku luba?

E-kaubanduse areng on viimastel aastatel olnud tormiline ja üha enam ettevõtjaid soovib proovida õnne veebimüügiturul, sageli erinevate kaubamärgitoodete edasimüügiga. Nii uuritakse ka Patendiametilt järjest enam – kas kaupade edasimüügiks on vaja tootja ehk kaubamärgiomaniku luba? Sellele väga paljusid ettevõtjaid puudutavale küsimusele vastab patendivolinik Almar Sehver.

Kui edasimüügiks soetatakse kaupu väljastpoolt kaubamärgiomaniku ametlikku turustusvõrgustikku, võib see olla seaduslik ja lubatud, kuid üksnes siis, kui täidetud on teatud tingimused.

  • Veendu, et tegemist on originaalkaubaga ehk kaubamärgiomaniku poolt või tema loal toodetud kaubaga. Liikvel on palju võltsinguid, mille puhul ei ole võimalustki, et sellise kauba müümine võiks seaduslik olla. Tihti aga on võltsingud juba sedavõrd originaalilähedased, et ilma eriteadmisteta seda ei suudagi kontrollida. Originaalkauba kontrollimise info on kaubamärgiomaniku ärisaladus ja seda üldiselt avalikult ei jagata, mistõttu jääb paraku alati risk, et väljastpoolt ametlikku turustuskanalit soetatud kauba puhul on tegemist võltsinguga.
  • Jälgi, millisest piirkonnast on edasimüügiks soetatud kaubad ostetud. Nimelt lubab Euroopa Liidu ja Eesti õigus ilma kaubamärgiomaniku loata edasi müüa originaalkaupa, mis on turule lastud üksnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (Island, Liechtenstein, Norra) riikides – seda nimetatakse paralleelimpordiks. Seega, kui soetad kaupa edasimüügiks väljastpoolt seda piirkonda (nt Venemaalt või Suurbritanniast), on sellise kauba edasimüümine ebaseaduslik isegi siis, kui tegemist on originaalkaubaga.
  • Pea meeles, et kaubamärgiomanik võib paralleelimpordi siiski keelata. Vastavalt Eesti kaubamärgiseadusele ja Euroopa Liidu kaubamärgimäärusele võib ta seda teha, kui tal on õigustatud huvi olla kauba edasise ärieesmärgil kasutamise vastu – eriti, kui kauba omadused on pärast käibesse laskmist muutunud (nt kui kaup pakendatakse ümber ja see mõjutab kauba kvaliteeti vm olulisi omandusi).
  • Kui plaanid hakata müüma luksuskaupu, arvesta võimalike eranditega. Luksuskaupade müügist võib rääkida kui ühest erandist, mille puhul on kaubamärgiomanikul õigus konkurentsiõiguse alusel keelata kaupade edasimüük väljaspool ametlikku turustusvõrgustikku isegi siis, kui kõik paralleelimpordi tingimused on täidetud. Sellisel juhul kasutab tootja valikulist turustussüsteemi, st kontrollib kaupade luksusliku imago kaitsmise eesmärgil, kes ja kuidas tema tooteid müüb.

 

Patendiamet uuris igapäevaselt bränditooteid müüvalt Tallinna Kaubamaja Grupp ASilt, kuidas üks toode Kaubamajas müügile jõuab, nii et kaubamärgiõiguste rikkumine oleks välistatud.

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi juristi Kaia Läänemetsa sõnul teeb Kaubamaja kaupade edasimüügil koostööd üksnes usaldusväärsete ja pikaajaliste lepingupartneritega. Kaupa ostetakse vaid toodete ametlikelt edasimüüjatelt ja tootjatelt, kelle puhul saab kindel olla, et neil on olemas kõik vajalikud nõusolekud ja õigused edasimüüdavate kaupade kaubamärkide osas. Läänemetsa sõnul on oluline rajada ärilised suhted lepingupartneritega usaldusele, nii et kaubamärkide kasutamise õiguspärasuse osas on võimalik tugineda nende kinnitusele. 

Mari-Epp Tirkkonen
Mari-Epp Tirkkonen

Kaubamärgiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga