Roppusi ja vaenu õhutavaid tähiseid pole mõtet püüda kaubamärgina kaitsta
05.07.20240 kommentaari

Euroopa Liidu loomevaraametid on kokku leppinud põhimõtetes, kuidas käsitleda moraalitunnet riivavaid kaubamärke. Ühtsete põhimõtete järgimine muudab ka Patendiameti praktika ettevõtjate jaoks ennustatavamaks.