Patendeerimisest, patenteerimisest ja kaubamärgi registreerimisest
02.11.20210 kommentaari

Hiljaaegu saabus Patendiameti kaubamärgiosakonna konsultatsioonimeilile kiri, mis sisaldas umbes selliseid lauseid:

„Palun abi patendeerimise osas. Mul on patendeeritud sõna …, aga soovin teist sõna kasutama hakata. Kas selline sõna nagu … on patendeeritav ja kas piisab sõnast või patendeerin hoopis pildina/logona? Või peaksin patendeerima mõlemad? Esialgu soovin patendeerida samas klassis, mis juba varasemal sõnal …“

Taotluse koostamisel jälgi ka keelekasutust!
22.05.20200 kommentaari

Üks Patendiameti eesmärke on eesti tehnikakeele elushoidmine ja arendamine. Soovime, et intellektuaalomanditekstid oleksid kõigile saadaval meie riigikeeles ja amet avaldaks dokumente korrektses eesti keeles. Seetõttu kontrollib Patendiamet ka nii kaubamärgiloetelude kui patentide ja kasulike mudelite taotluste õigekirja, lähtudes põhimõttest „paranda nii vähe kui võimalik, kuid nii palju, kui vaja“.