Ettevõtja küsib: kui kaua võtab aega kaubamärgi registreerimine?

Kaubamärgi registreerimise otsus võib taotlejani jõuda nädalaga. Nimelt pakub Patendiamet ettevõtjatele juba kolmandat aastat kaubamärkide kiirendatud menetluse võimalust. Teenus kogub populaarsust – kiirema menetluse valib ligi 60% taotlejatest.

Lisatasu sellisel taotlusel ei ole, maksta tuleb tavaline taotluse riigilõiv 145 eurot ühe kauba- või teenusklassi kohta. Kui taotlusel puudusi ei ole, saab registreerimisotsuse kätte juba keskmiselt üheksa päevaga.

Kui on soov taotleda kiirendatud menetlust, tuleb tähele panna, et täidetud oleksid need tingimused:

  • taotlus tuleb esitada e-teenuste portaali kaudu
  • kaubamärk saab olla kas sõna, kujutis, sõna ja kujutise kombinatsioon või ruumiline tähis (nt heli- või liikumismärgile kiirendatud menetlus ei laiene)
  • kaubamärgiga ei või kaasneda erinõudeid (prioriteet, kollektiiv-, sertifitseerimismärk, värvinõue)
  • kaubamärgi loetelu tohib sisaldada kuni 60 kaupa-teenust
  • taotluse lõiv tuleb tasuda hiljemalt kolme päeva jooksul pärast taotluse esitamist

Ka kiirendatud menetluse puhul tuleb taotlejal arvestada menetlusreeglitega, mis kehtivad kõikide kaubamärkide puhul. Dokument, mille taotleja Patendiametist kiiremini kätte saab, on registreerimise otsus. Kõik registreerimise otsused avaldatakse aga kord kuus ilmuvas Eesti Kaubamärgilehes. Kahe kuu jooksul võib asjast huvitatud isik kaubamärgi registreerimise otsuse tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada. Kui kõik läheb hästi ja kaubamärki ei vaidlustata, saadab Patendiamet taotlejale kaubamärgitunnistuse. Siis on kaubamärk kantud registrisse ja taotleja võib end täie kindlusega kaubamärgiomanikuks nimetada.

Kui kaubamärki kahe kuu jooksul ei vaidlustata, kantakse see registrisse ja taotleja võib end kaubamärgiomanikuks nimetada.

Hea uudis kiirendatud menetluse kasutajatele on see, et alates 2024. aastast hakkab kaubamärgileht ilmuma kaks korda kuus. See vähendab aega, mil taotleja peab ootama kinnitust kaubamärgi registreerimise kohta.  

Enne taotluse esitamist küsi nõu

Isegi kui kõik kiirendatud menetluse tingimused on täidetud, võib taotlejat pärast taotluse esitamist tabada halb üllatus. Ekspertiisi käigus võib nimelt selguda, et soovitud tähis ei ole registreeritav, sest näitab taotlusesse märgitud kaupade ja teenuste omadusi vms. Seega tuleb enne taotluse esitamist hoolega läbi mõelda, kas tähis ise koos väljavalitud kaupade-teenustega on ikka registreeritav.

Uurida tuleks ka kaubamärkide andmebaase, et välistada konflikti mõne juba registreeritud märgiga.

Nõu ja abi kõigis neis küsimustes saab nii Patendiameti ekspertide kui ka patendivolinike käest!

Karol Rummi
Karol Rummi

Kaubamärgiosakonna juhataja

Autentimine ID kaardiga