Patenditud lendobjekt

Kas patent annab ka tegutsemisvabaduse?

Patent või ka kasulik mudel on suurepärane võimalus kaitsta oma intellektuaalset loomingut. Patenteerimine annab selle omanikule monopoli ehk võimaluse keelata konkurentidel oma leiutise tootmise ja turustamise. Kuid kas see tähendab ka seda, et patendi omanik võib alati ise oma patenti vabalt kommertsialiseerida?

Lühidalt öeldes on vastus EI, mitte alati.

Juhul kui leiutajal on õnnestunud saada patent oma leiutisele, siis täielik tegutsemisvabadus on tal näiteks sellisel juhul, kui tegu on murrangulise leiutisega. See tähendab, et maailmas pole olemas ühtegi teist kehtivat patenti või kasulikku mudelit, mis üheski osas kattuks tehnilise sisu poolest leiutaja enda patendiga.

Enamikul juhtudel aga on leiutised, millele kaitse on saadud, siiski sellised, kus täiendatakse mingit varem olemas olevat lahedust. Sellisel juhul peab patendi omanik hindama, kas mingi osa tema patendist on juba varem kellegi teise poolt ära kaitstud ja kas see kaitse veel kehtib mingil konkreetsel territooriumil. Näiteks juhul, kui leiutajal on patent saadud seadmele, siis on võimalik, et mingi komponent sellest seadmest on varem kellegi teise poolt kaitstud patendiga, mis siiamaani mõnes riigis kehtib. Sellisel juhul ei pruugi olla võimalik nendes riikides oma seadet vabalt toota ja turustada, vaid tuleb püüda osta kehtivatele patentidele litsents.

Ka olukorras, kus midagi uut ei leiutata ning soovitakse toota või turustada mõnda olemas olevat toodet, on ikkagi oluline enne ärilise tegevuse alustamist uurida, kas tegutsemiseks huvi pakkuvates riikides on samale tootele või mõnele selle osale olemas kehtivaid patente. Ka sel juhul tuleb osta kehtivatele patentidele litsents. Samas peab arvestama, et kehtivate patentide omanikud ei ole kohustatud litsentsi müüma. Sel juhul tuleb oma kavatsustest loobuda.

Selleks et aidata vältida mõne varasema patendi rikkumist, on kasulik enne ärilise tegevuse alustamist uurida, millised patendid ja kasulikud mudelid parasjagu mingis riigis kehtivad. Samuti on võimalik lasta teha tegutsemisvabaduse otsing. Sellist teenust pakuvad näiteks patendivolinikud, kuid teatud mahus ka Patendiamet.

Kristiina Kreek

Patendiosakonna vanemekspert

Autentimine ID kaardiga

Tähelepanu! Kommenteerija nimi ja kommentaar kuvatakse käesoleval lehel ja indekseeritakse otsingumootorite poolt.