Hõõglambid

Leiutiste klassifitseerimisest

Enne patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamist on kasulik välja selgitada, kas tegemist on ikka uue leiutisega. Juba olemasolevaid patente, patenditaotlusi ja kasuliku mudeli taotlusi võib leida mitmetest patendiandmebaasidest, näiteks Espacenetist .

Leiutisi klassifitseeritakse tehnika valdkonna järgi ning see aitab patendiandmebaasides otsingut läbi viia. Kõik patendiametid üle maailma kasutavad rahvusvahelist patendiklassifikaatorit IPC, mis loodi Strasbourgi kokkuleppe alusel ja jõustus 1975. aastal.

IPC kõige laiem jaotus on valdkondade järgi:

A – inimeste eluliste vajaduste rahuldamine;

B – tehnoloogilised protsessid, transport;

C – keemia, metallurgia;

D – tekstiil, paber;

E – püsikonstruktsioonid;

F – mehaanika, valgustus, kütmine, relvad, lõhkamine;

G – füüsika;

H – elekter.

Edasi järgneb juba jagamine klassidesse, alamklassidesse ning rühmadesse.

Lisaks sellele on paljud suuremad patendiametid kasutanud või kasutavad siiamaani veel oma klassifikatsioonisüsteemi, nagu näiteks oli seda ECLA Euroopa Patendiametis (EPO) ja USPC USA Patendi ja Kaubamärgi Ametis (USPTO). EPO ja USPTO võtsid eesmärgiks ühtlustada oma patendiklassifikaatoreid ja selle tulemusena võeti 2013. aastal kasutusele IPC baasil uus ühine patendiklassifikatsioon CPC (Cooperative Patent Classification).

CPC klassifikatsioon on tunduvalt detailsem kui IPC, see hõlmab klasse, mida varem kasutasid ainult EPO eksperdid, samuti ka USA klassifikatsioonisüsteemi parimaid aspekte. Kui IPC klassifikaatoris on valdkonnad jagatud enam kui 70 000 rühma, siis CPC klassifikaatoris on umbes 250 000 rühma, mille tulemusena saab CPC klassi kasutades teha palju täpsemat patendiotsingut.

Tänaseks on EPO ja USPTO ameti koostööst alguse saanud klassifikaator muutunud populaarseks ka teiste riikide hulgas. Sellisteks riikideks, kes klassifitseerivad oma patendidokumendid nii IPC kui ka CPC klassifikaatori järgi, on näiteks Soome, Rootsi, Suurbritannia, Hiina, Venemaa. Kokku on süsteemiga praeguseks liitunud 29 riiki ja osalevate riikide arv üha kasvab.

Praeguseks on CPC klassi saanud juba 57 miljonit dokumenti, kuid kuna kõik patendidokumendid ja kasuliku mudeli dokumendid ei ole veel CPC klassiga klassifitseeritud, siis otsingut tehes võib ainult CPC klassi kasutades osa olulisest informatsioonist leidmata jääda ning seetõttu on mõistlik kasutada mõlemat klassifikaatorit.

Et tehnoloogia muudatustega kaasas käia, uuendatakse IPC klassifikaatorit kord aastas ja CPC klassifikaatorit neli korda aastas. See omakorda näitab tehnoloogia kiiret arengut maailmas.

Tiina Lillepool

Patendiosakonna juhtivekspert

Autentimine ID kaardiga

Tähelepanu! Kommenteerija nimi ja kommentaar kuvatakse käesoleval lehel ja indekseeritakse otsingumootorite poolt.