Mis saab Euroopa Ühtsest Patendikohtust?

Selle aasta veebruari lõpus teatas Ühendkuningriigi valitsus, et pärast Euroopa Liidust lahkumist ei jätkata Ühtse Patendikohtu liikmena. Seejärel anti 20. juunil nõukogu sekretariaati hoiule teade Ühendkuningriigi ratifitseerimise tühistamise kohta. Seega ei looda Londonis Ühtse Patendikohtu üksust.

Siinkohal mõningad selgitused, mis puudutavad niinimetatud klassikalist Euroopa patenti ja tulevast ühtse toimega patenti.

Kõigepealt, Euroopa Liidul ei ole patendiseadust. Euroopa patendikonventsiooni alusel moodustatud Euroopa Patendiorganisatsioon ei ole Euroopa Liidu institutsioon, vaid iseseisev rahvusvaheline organisatsioon.

Euroopa Patendiorganisatsiooni kuulub käesoleval ajal 38 riiki, kellest järelikult umbes 1/3 ei kuulu Euroopa Liitu  (nende hulgas Šveits, Norra, Türgi, Island). Euroopa Patendiorganisatsiooniga ühineb iga riik omaette. Eesti ühines sellega 2002. aastal, seega enne ühinemist Euroopa Liiduga. Euroopa

Patendiorganisatsioonil on oma patendiamet – Euroopa Patendiamet (EPO), kes annab välja Euroopa patente, mida tuleb nende toimima hakkamiseks soovitud liikmesriigis igas ühes eraldi jõustada. Organisatsiooni ja patendiametit juhib kõigi liikmesriikide esindajatest koosnev haldusnõukogu. Euroopa Liit ei ole organisatsiooni liige ega saa sellele oma mõju avaldada muud moodi kui liikmesriikide kaudu. 

Euroopa patendikonventsioon võimaldab liikmesriikide hulgas moodustada gruppe, sealhulgas Euroopa patentide haldamiseks. Seda võimalust kasutades moodustasidki Euroopa Liidu riigid (v.a Hispaania ja esialgu ka Itaalia ) riikide grupi, leppides kokku Euroopa patendi ühtseks jõustamiseks ja toimimiseks kõigis grupi riikides. Seda tehti Euroopa Liidu määruste nr 1257/2012 ja 1260/2012 vormis. Seoses sellega tekkis vajadus ka grupi oma patendikohtu järele, kuna Euroopa Kohus ei ole ette nähtud vajalikul määral patendiasjadega tegelemiseks. Nii koostatigi Ühtse Patendikohtu leping, millega luuakse iseseisev sõltumatu patendikohus, mis ei allu ei Euroopa Liidule ega Euroopa Patendiorganisatsioonile. Vastavalt lepingule on tarvis, et selle ratifitseerib vähemalt 13 Euroopa Liidu liikmesriiki. Nende hulgas pidid olema Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Ühendkuningriiki asendab nüüd tõenäoliselt Itaalia. Saksamaa ratifitseerimist võib loota lähitulevikus. Kui kõik õnnestub, siis võib ühtse toimega patendisüsteem hakata toimima 2022. aasta algupoolel.

 

Raul Kartus
Raul Kartus

Patendiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga