Patendiamet hindas õpilasleiutajate loomingut

Eile autasustati Tallinnas PROTO avastustehases õpilasleiutajate riikliku konkursi parimaid. Noorte leiutajate konkurssi  korraldatakse juba alates 2008. aastast. Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

Konkursist saavad osa võtta 6–7-aastased lapsed ja õpilased kõikidest kooliastmetest, kaasa arvatud kutsekeskharidust omandavad õpilased. Osalejad on jagatud nelja rühma: 6–7-aastased lapsed ja 1. kooliaste, teine kooliaste, kolmas kooliaste ja gümnaasium, sh kutsekoolis õppijad.

Sellel aastal esitati konkursile 642 võistlustööd. Patendiametist valisid parimaid leiutisi Elle Mardo, Tiina Lillepool, Veera Tereštšenkova, Aare Abrams ja Taimi Oviir.

Hindamiskriteeriumid olid järgmised:

  • probleemipüstitus, sihtgrupi määramine, olulisus sihtgrupile ja kandepind ühiskonnas;
  • idee originaalsus;
  • loovus;
  • töö vormistuse korrektsus ja arusaadavus.

Kõik riikliku preemia saajad on üles loetud Eesti Teadusagentuuri veebilehel.

Patendiamet hindas esimese koha vääriliseks Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 12. klassi õpilaste Henri Pihelga ja Ats Oskar Laansalu töö  „Turbamattide kasutamine keskkonnareostuse likvideerimiseks veekogudelt“.

Turbamattide kasutusvaldkond on lai, kuid eelkõige on see mõeldud õlireostuse korjeks nii vee- kui ka kuivast keskkonnast. Märkimisväärne on leiutise saamislugu, milles on näha nii teoreetilisi uuringuid kui ka praktilisi katsetusi. Soovitud tulemuseni jõudmine nõudis leiutusmeeskonnalt aega ja pingutust. Selle leiutise vastu võiks huvi tunda ka välisturg.

Nemad pärjati ka Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni trofee ja Patendiameti auhinnaga. Auhinna andis üle Patendiameti peadirektor Margus Viher.

Järgmise õpilasleiutajate riikliku konkursi tööde esitamise tähtaeg on 15.10.2021.

Taimi Oviir
Taimi Oviir

Patendiosakonna vanemekspert

Autentimine ID kaardiga