Sõjamasin Ukraina intellektuaalomandi ameti tööd ei peata

Külastasin möödunud nädalal Ukraina kolleegide kutsel Ukraina intellektuaalomandi ametit (UANIPIO). Kohtumine oli jätkuks 1. märtsil Varssavis Ukraina, Poola, Leedu, Läti ja Eesti allkirjastatud koostöömemorandumile, mis peab aitama Ukraina IO kaitse süsteemi pärast sõda üles ehitada. Praegu on sõda paraku veel täies mahus käimas.

Päeval näib elu Kiievis tavapärane. Tänavatel liigub rohkelt rahvast, kohvikud ja restoranid on külastajaist tulvil. Vaatamata kargele sügisilmale on veel avatud paljud tänavakohvikud. Öisel ajal on elurütm teine – peitumine varjenditesse on endiselt ukrainlaste igapäevaelu karm osa. Kuigi vahetult enne meie külaskäiku oli olnud kolm rahulikku nädalat, kostis nüüd ühel ööl rünnakust hoiatav õhuhäire ja pidime meiegi varjendisse tõttama.

Kiiev   Kiiev

Emotsionaalselt raske oli külaskäik Butšasse ja Irpini. Need Kiievi vahetus läheduses asuvad linnad kogesid sõja alguses kõige julmemat terrorit ja vägivalda. Delegatsioon asetas hukatute ühishauale mälestusroosid. Õõvastavate fotode ning lahingu- ja hukkamispaikade kõrval nägime siiski ka piirkondi, kus ülesehitustöö käib täie hooga. Taastatud on juba terveid suuri linnajagusid.

Ukraina amet töötab täistuuridel

Kindlustunnet annab, et UANIPIO jätkab sõjale vaatamata oma tegevust ja toimib täismahus. Taotlusi võetakse vastu ja menetletakse ning tõrgeteta jätkuvad ka teavitusüritused ja kõikvõimalik riigisisene koostöö. Kuigi suur murekoht on välisettevõtjate kahanenud julgus tulla investeeringutega tagasi Ukrainasse, on Ukraina ametile esitatud patendi- ja kaubamärgitaotluste arv kasvanud sõjaeelsele tasemele.

Kiiev

Ukraina ameti jaoks on ülitähtis koostöö kõigi tööstusomandi õigusi jõustavate asutustega, eelkõige tolli, politsei ja kohtutega. Näiteks jõuab sõja algusest saati Transnistriast Ukrainasse järjest enam võltsitud kaubamärkidega tooteid.

Teravdatud tähelepanu all on kunagise Nõukogude Liidu territooriumil levinud "kaubamärgid", nagu šampanja ja konjak.

Samuti on Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamisel teravdatud tähelepanu all kunagise Nõukogude Liidu territooriumil levinud  „kaubamärgid”, nagu šampanja, konjak, standardretseptide alusel valmistatud maiustused jm. Neid on lubatud üleminekuajal ajutiselt kasutada, ent Euroopa Liiduga liitumisel on nende oma suva järgi kasutamine välistatud – need kuuluvad õigusjärgsetele omanikele Prantsusmaal ja mujal.

Eestilt oodatakse konkreetseid samme

Visiidil toimus kõrgetasemelisi kohtumisi kõigi IO valdkonna võtmeorganisatsioonidega: toll, politsei, kohtud, patendivolinikud, ettevõtlusorganisatsioonid, valdkonnaga seotud ministeeriumide esindajad. Lisaks allkirjastas EUIPO tegevdirektor João Negrão (alloleval pildil vasakul) tegevusplaani järgnevaks kaheks aastaks. Selle plaani teostamisel on tähtis roll ka liikmesriikide ametitel.

Eestilt oodatakse näpunäiteid digiteerimise, arhiveerimise ja kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamisel.

Eestilt oodatakse nõu tööprotsesside digiteerimisel, menetlusdokumentide arhiveerimise korraldamisel, kuid ka ELi standarditele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamisel. Ukraina amet on juba vastavalt ISO 9001 standardile sertifitseeritud ja kohandada on vaja vaid ELi õiguse rakendamisest tulenevaid uusi tegevusi ja protsesse.

Kiiev

Eriti huvitatud on ukrainlased meie kogemusest liitumisel Euroopa Liidu ja Euroopa Patendiorganisatsiooniga. Oodatud on muu hulgas praktilised näpunäited jõustamist puudutavate tegevuste osas. Kogemusi saame jagada ka apellatsioonikomisjoni töö korraldamise ja vaidluste alternatiivsete lahendamisvõimaluste asjus.

Jälgime sanktsioonidest kinnipidamist

Kohtumistel andsin ülevaate sellest, mida on Eesti seni Ukraina abistamiseks ja sanktsioonide rakendamiseks teinud. Eesti on sanktsioonidest kinnipidamist jälginud sõja puhkemisest saati ja sanktsioonide nimekirjad on lõimitud tööstusomandi registrite infosüsteemiga. Reageerime juhtumipõhiselt kõigile Ukraina taotlejate ja omanike pöördumistele ning oleme valmis pikendama seadusega seatud tähtaegu, et tagada tööstusomandi õiguskaitse ka sõja tingimustes.

Kiie

Patendiametisse on ka oodatud kaugtööd tegema sõja eest Eestisse evakueeruvad Ukraina kolleegid.

 

Fotod: UANIPIO ja Margus Viheri erakogu.

Margus Viher
Margus Viher

Patendiameti peadirektor

Autentimine ID kaardiga