Uuenenud SME Fund pakub ettevõtetele intellektuaalomandi kaitsmiseks senisest veelgi suuremaid toetusi

Eelmisel aastal startinud SME Fund, mille eesmärk on pakkuda rahalist tuge väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele intellektuaalomandi kaitsmisel, on läbinud uuenduskuuri ja uusi toetustaotlusi saab esitada 10. jaanuarist.

Mis on uut?

 • Kindlalt fikseeritud taotlusperioodide asemel saab nüüd toetustaotlusi esitada aasta läbi, täpsemalt 10. jaanuarist 16. detsembrini.
 • Toetatavate tegevuste hulka kuulub nüüd ka patendi taotlemine.
 • Põhilõivude kõrvale on lisandunud mitmeid teisi lõive, mida hüvitatakse.
 • Laienenud on geograafiline ulatus ning nüüd saab taotleda hüvitist ka kaubamärgi ja disaini kaitsmisel väljaspool Euroopa Liitu.

Uuenenud SME Fund on jaotatud kaheks vautšeriks.

pilt

* välja arvatud Euroopa Liidu liikmesriikide lõivud ja päritolu ameti menetlustasud.      

Vautšer 1

Toetatavate tegevuste hulka kuulub kaubamärkide ja disainide kaitsmine riigisisesel (nt Eestis või Soomes), regionaalsel (nt Beneluxi riigid) või Euroopa Liidu tasandil ning väljaspool Euroopa Liitu. Esimese kolme puhul hüvitatakse lõive, mida tuleb tasuda taotluse esitamise, täiendavate klasside, registrisse kandmise ja avaldamise eest. Hüvitatakse 75% kuludest.

Väljaspool Euroopa Liitu kaubamärki ja disaini kaitstes hüvitatakse WIPO rahvusvahelise taotluse põhilõiv ja lõivud valitud/märgitud riikides. Siin tasub tähele panna, et hüvitamisele ei kuulu Euroopa Liidu liikmesriikide lõivud ja päritolu ameti menetlustasud. Hüvitatakse 50% kuludest.

Hüvitist makstakse kuni 1500 eurot.

Vautšer 2

Toetatavate tegevuste hulka kuulub leiutise kaitsmine patendiga riigisisesel tasandil. Tasub tähele panna, et toetatavate tegevuste hulka ei kuulu kasuliku mudeli taotlemine. Hüvitatakse lõive, mida tuleb tasuda patenditaotluse esitamise, uudsusotsingu tegemise, ekspertiisi, patendi väljaandmise ja avaldamise eest. Hüvitatakse 50% kuludest.

Hüvitist makstakse kuni 750 eurot.
 

Kuidas hüvitist saada?

skeem

 1. Esita toetustaotlus – SME Fundi veebilehel tuleb täita toetustaotlus. Selleks peab ettevõte valima, millist vautšerit ta soovib. Taotleda saab nii vautšerit 1, vautšerit 2 kui ka mõlemat korraga. Igat vautšerit saab taotleda vaid korra aastas.
   
 2. Toetusotsuse saamine – 15 tööpäeva jooksul saadetakse ettevõttele positiivne toetusotsus, negatiivne toetusotsus või selgitustaotlus lisainformatsiooni saamiseks. Juhul kui toetustaotluse esitas patendivolinik, saadetakse kogu teave ka talle.
   
 3. Intellektuaalomandi kaitsmine Peale positiivset toetusotsust saab ettevõte asuda oma intellektuaalomandit kaitsma, esitades kaubamärgi-, disaini- või patenditaotluse valitud riikidesse. Seejärel tuleb tasuda riigilõivud.
   
 4. Hüvitise saamine – Peale riigilõivude tasumist avaneb ettevõttel võimalus esitada tagasimakse saamiseks esmane hüvitistaotlus ehk teisisõnu aktiveerida oma vautšer. Tasub tähele panna, et vautšeri kehtivus alates toetusotsuse saamisest on 4 kuud. Enne kehtivuse lõppu on võimalik taotleda kehtivuse pikendamist 2 kuu võrra. 

  Lisakulude hüvitamine – pärast vautšeri aktiveerimist on 6 (vautšer 1) või 12 (vautšer 2) kuu jooksul võimalik taotleda lisateenused ja lisakulude hüvitamist. Hüvitamisele kuuluvad täiendavad lõivud esmaste tegevuste eest või lõivud uute tegevuste eest.

  Kulude hüvitamine toimub 30 päeva jooksul ettevõtte arvelduskontole.
   

Kes saavad hüvitist taotleda?

Hüvitist saavad taotleda kõik Euroopa Liidu territooriumil asutatud ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. Toetustaotluse ja hüvitistaotluse võivad esitada nii ettevõtte esindaja kui ka patendivolinik.

SME Fund on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ühisalgatus. 2021. aastal taotles fondist hüvitist 12 989 ettevõtet, kellest 80% olid mikroettevõtted. 

Täpsemat teavet fondi, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta leiab EUIPO veebilehelt.

Lisaküsimuste korral saab abi EUIPO teabekeskusest information@euipo.europa.eu.

 

Triin Urviste
Triin Urviste

Patendiameti teabeürituste koordinaator

Autentimine ID kaardiga