6 põhjust otsustada patendivoliniku kasuks

Patendiameti 2022. aastal tehtud uuringust selgus, et vaid 35% Eesti ettevõtjaist on teadlikud patendivolinikest. Tegelikkuses võib patendivoliniku teenuste kasutamine anda ettevõtjale märkimisväärset aja- ja rahasäästu.

Patendivolinikud, keda sageli kutsutakse intellektuaalomandi advokaatideks, on tööstusomandi (kaubamärgid, leiutised, disainid jm) õiguskaitse spetsialistid. Nad nõustavad ja aitavad kliente tööstusomandi kaitsel, vaidluste lahendamisel ja lepingute koostamisel. Praegu töötab Eestis 49 patendivolinikku.

Patendiametisse saab ettevõtja ka omal käel näiteks kaubamärgitaotluse esitada ja võib ennast ise õigusvaidlustes esindada. Miks siis peaks ta selleks kasutama patendivoliniku tasulist teenust? Lihtsalt öeldes – kui ise õmmelda ei oska, siis pole mõtet riiet rikkuda. Valdkonna asjatundjana oskab volinik näha tervikpilti, pakkuda kaitsestrateegiaid ja lahendusi ning hinnata, kuidas ettevõtja loomevara kõige tõhusamalt kaitsta.

Kogenematus võib ettevõtjale tuua kaasa korvamatut kahju ja vara võib osaliselt jääda kaitseta.

Kogenematus võib siin ettevõtjale kaasa tuua korvamatut kahju – tegelikkuses ei pruugita oma varale vajalikus mahus kaitset saadagi.

Toon välja 6 põhjust, miks kasutada patendivoliniku teenuseid:

  1. Õigusalane ekspertiis ja strateegiline nõustamine: patendivolinikud tunnevad hästi valdkonna õigusakte ja kohtupraktikat. Nende kogemus ja strateegiline vaatenurk aitavad tagada, et ettevõtja õigused saavad tugevaima kaitse. Samuti aitavad nad mõista, kuidas vältida võimalikke riske ja konflikte.
  2. Professionaalsed otsingud ja riskide maandamine: volinikud oskavad teha varasemate õiguste otsinguid ja anda nõu võimalike riskide kohta juba enne taotluse esitamist.
  3. Dokumentide koostamine ja taotluse esitamine: volinikud vormistavad kõik vajalikud dokumendid – see võib ettevõtjalt nõuda asjatult palju aega. Samuti võib dokumentide koostamine eeldada eriteadmisi, näiteks patenditaotluse puhul.
  4. Esindamine ametiasutustes, sh kohtus: patendivolinikud tagavad, et ametlik kirjavahetus jõuab kliendini ja hoiavad silma peal menetlustähtaegadel (mille ununemine võib lõppeda õigusest ilma jäämisega!). Samuti saavad nad esindada klienti nende õigustega seotud vaidlustes ning kohtuvaidlustes.
  5. Õiguste haldamine: volinikud aitavad hallata ettevõtja loomevaraportfelli, andes nõu uute taotluste esitamise, olemasolevate õiguste hoidmise ja loovutamise, litsentsimise või pantimise kohta.
  6. Järelevalve ja õiguskaitse tagamine: patendivolinikud aitavad jälgida, et ettevõtja õigusi ei rikutaks ja et ettevõtja ka ise kellegi teise õigusi ei rikuks. Vajadusel saavad nad võtta kasutusele õigusmeetmeid, nt esitada hagi või alustada läbirääkimisi.

Patendivolinikud aitavad seega tagada, et ettevõtte loomevara oleks õigesti registreeritud, kaitstud ja asjakohaselt hallatud.

Riina Pärn
Riina Pärn

Pärn & Partners Patendibüroo OÜ, patendivolinik

 

Autentimine ID kaardiga