Autoriõiguse kaitse alt vabanenud Miki-Hiire tegelaskuju kasutamine võib lõppeda hiirelõksus

Armastatud Miki-Hiire tegelaskuju esitleti avalikkusele 1928. aastal filmis „Steamboat Willie", mille lõi animaator Ub Iwerks Walt Disneyle. 95 aastat, mis on autoriõiguse kehtivusajaks USAs, sai kultuuriajaloo ühe ikoonilisema tegelaskuju jaoks 1. jaanuaril läbi. Siiski ei ole mõistlik tormata Mikit kohe enda toodetel-teenustel kasutama, sest tegu võib olla juriidilise lõksuga.

Kogu maailm on võtnud rõõmuga vastu uudise, et alates 1. jaanuarist 2024 vabaneb Miki-Hiire tegelaskuju autoriõiguse kaitse alt – paljude arvates on juba ammu tegu kõigile vabaks kasutamiseks mõeldud kultuuripärandiga. Siiski teeb Disney igakülgseid pingutusi, et tegelaskuju kasutust enda kontrolli all hoida.

Autoriõigus pole Disney ainus kaitsemeede

Esiteks, autoriõiguse lõppemine puudutab vaid Miki-Hiire algset tegelaskuju. Kuna Disney on Mikit pidevalt kaasajastanud, ei kujuta vana, pika nina ja hiiresabaga versiooni sattumine avalikku omandisse endast ettevõtte jaoks kuigi suurt probleemi. Kuni Disney jätkab Miki-Hiire ja oma teiste tegelaskujude muutmist ja kaasajastamist, omandab ettevõte neile ka üha uue autoriõiguse. Seega tuleb olla äärmiselt tähelepanelik Miki-Hiire uuemate versioonide kasutamisel ja kopeerimisel.

Kaubamärgistatud on ka Miki-Hiire algne tegelaskuju.

Tegelikult ei ole mõistlik tormata ka aurupaadi-Miki versiooni kasutamisest kohe kasu lõikama, sest tegu võib olla juriidilise lõksuga. Nimelt ei ole autoriõigus suurkorporatsiooni jaoks ainus viis oma õigusi kaitsta. Disney on oma tööstusomandit üks aktiivsemalt kaitsvaid ettevõtteid maailmas, evides üle kuue tuhande kehtiva kaubamärgi üle kogu maailma. Disney on kaitsnud kaubamärgina ka Miki-Hiire tegelaskuju eri versioone, sealhulgas Miki-Hiire kõne all olev algne tegelaskuju.

Seega võib igaüks, kes proovib antud figuuri kaubandustegevuses kasutada (nt pildiga tortidel), olla Disney ees potentsiaalselt vastutav kaubamärgiõiguse rikkumise tõttu, kuigi autoriõigus tegelaskujule on aegunud.

Kaubamärk võib kehtida igavesti

Autoriõigus ja kaubamärk kaitsevad nende õiguste omanikke eri viisidel. Autoriõigus annab omanikule õiguse keelata oma teose loata kaubanduslik kasutus mistahes toodetel-teenustel. Kaubamärk jällegi on kaitstud kindlate kaupade või teenustega seoses. Viidatud kaubamärgi on Disney kaitsnud ettenägelikult aga paljude kaupade-teenuste osas, jätmata nii teistele ettevõtjatele ja muudele võimalikele kasutajaile liialt palju mänguruumi.

Kui autoriõigusel on ajalised piirangud (Eestis nt autori eluajal ja 70 aastat peale autori surma), siis kaubamärk võib kehtida põhimõtteliselt igavesti. Niikaua kui kaubamärk jääb kaubanduses kasutusse, ei aegu see kunagi, sest et seda on võimalik lõputult pikendada. Kuni püsib Disney, kestab seega tõenäoliselt ka tema õigus Miki-Hiire tegelaskujule.

Seega säilitab Disney endiselt võimaluse astuda vastu kasutusele, mis rikub tema õigusi armastatud Miki-Hiire tegelaskujule.

Mari-Epp Tirkkonen
Mari-Epp Tirkkonen

Kaubamärgiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga