Ettevõtja küsib: kas ma tohin valmistada müügiks Disney tegelaste piltidega torte?

Sotsiaalmeedias võib tihti näha pilte, kus kondiitrid ja lapsevanemad demonstreerivad sünnipäevatorte, millel ilutseb lapse lemmik multifilmitegelase kujutis. Ilmselt on nii mõnigi kahelnud, kas selliste tortide valmistamine on ikka korrektne ja seaduslik.

Õiguslikult on olukord selge – nende tegelaskujude puhul on tegemist intellektuaalomandiga kaitstud esemetega. Selliste tegelaskujude kujutisi kaitseb ülemaailmselt automaatselt autoriõigus, mis annab omanikule õiguse keelata oma teose loata kaubanduslik kasutus. Teose kasutuse puhul on autoriõigus seejuures absoluutne. See tähendab, et teose autoril või vastavate õiguste omanikul (näiteks filmistuudiol) on õigus keelata teose kasutamine mistahes tootel, sh kondiitritoodetel. Lisaks on tegelaskujud ja nende nimed kaitstud kaubamärkidena, näiteks Disney Euroopa Liidu kaubamärk, mis kaitseb Miki-Hiire pea kujutist muu hulgas kondiitritoodetel: 

mikihiir

Samuti on Euroopa Liidu kaubamärgina registreeritud Miki-Hiire enda kujutis:

mikihiir

jpt.

Intellektuaalse omandi põhimõte on küllaltki lihtne ja selle võib kokku võtta lausega: ärilisel eesmärgil intellektuaalse omandi kasutamiseks on vaja selle omaniku luba. Sellest tulenevalt on kondiiter (isegi kodune), kes valmistab tasu eest taolise tegelaskuju pildi või kujuga tordi, rikkunud vastavaid intellektuaalomandiõigusi. Seega kondiiter, kellele esitatakse tellimus sellise tegelaskuju kujulise, tema nime või pildiga kaunistatud tordi valmistamiseks, peaks sellise tellimuse täitmisest keelduma. Lapsele saab heameelt valmistada ka muul moel, kui teiste intellektuaalomandit ära kasutades. Ent kui näiteks tädi meisterdab sellise tordi kodustes tingimustes oma õelapsele tasu küsimata, pole kellelgi selle vastu midagi.

Analoogne probleem on ka tuntud maiustuste nimede kasutamisel tortide ja kookide nimedes. Tihti võib märgata kohvikuteski Snickersi, Raffaello, Daimi, Linnupiima jms nimetustega kooke. Siin on õigusrikkumine veelgi ilmsem, sest kondiitritooted kuuluvad samasse kaubakategooriasse maiustustega, kus need kaubamärgid on registreeritud.

Seega tasub olla igati tähelepanelik ja isegi köögis toimetades mõelda intellektuaalse omandi reeglite peale. Vaja pole isegi seadust detailselt tunda, vaid appi võib võtta lihtsa loogika – ära teeni tulu võõrast omandit ära kasutades!

Almar Sehver
Almar Sehver

Patendibüroo AAA partner, patendivolinik

Autentimine ID kaardiga