Kumba kaitseliiki oma leiutisele valida - patent või kasulik mudel?

Kindlasti paljud teavad, et oma leiutist saab kaitsta patendiga. Sageli ei teata, et leiutistele on veel teinegi intellektuaalomandi kaitse vorm – see on kasulik mudel.

Kumba kaitseliiki oma leiutisele valida, kas patent või kasulik mudel?

Selleks et leiutist kaitsta, peab see olema uus, omama leiutustaset ja olema tööstuslikult kasutatav – need on kaitsevõimelisuse kriteeriumid, mis kehtivad ka kasuliku mudeli õiguskaitse korral.

Kehtib reegel, et enne kui avalikustad oma leiutise, esita taotlusdokumendid Patendiametisse. Kindlasti on lihtsaim, kiireim ja odavam viis oma leiutist kaitsta see registreerida kasuliku mudelina.

Peamised erinevused kaitseliikide vahel on järgmised.

  1. Ekspertiisisüsteem vs. registreerimissüsteempatendikaitse puhul rakendatakse Eestis ekspertiisisüsteemi, st Patendiamet kontrollib leiutise vastavust patentsuse kriteeriumidele. Kasuliku mudeli taotlemise korral rakendatakse aga registreerimissüsteemi, st kasuliku mudeli taotleja vastutab ise leiutise uudsuse, leiutustaseme, tööstusliku kasutatavuse eest.
  2. Leiutustasepatendikaitse puhul ei tulene leiutis vastava ala asjatundja jaoks endastmõistetavalt tehnika tasemest, st leiutis ei tohi olla silmanähtav tavaliste teadmiste ja kogemustega asjatundjale.

Kasuliku mudeli puhul peab erinevuse tõttu tehnika tasemest ilmnema leiutise kasutamisel kasulik tehniline omadus, st kui uue tehnilise lahenduse puhul mõni neist omadustest on selle kasutamisel kasulik, siis on sellel tehnilisel lahendusel piisav leiutustase, et seda kaitsta kasuliku mudelina.

  1. Kehtivusaeg patent kehtib maksimaalselt 20 aastat, kui kehtivusaasta jõushoidmiseks on riigilõiv tasutud;

kasulik mudel kehtib maksimaalselt 10 aastat. Esmalt saadakse 4-aastane kehtivusaeg, mida saab kaks korda pikendada – neljaks aastaks ja hiljem veel kaheks aastaks.

  1. Kaitstavad objektid – nii patendi kui kasuliku mudeliga saab kaitsta seadet, ainet ja meetodit. Lisaks saab patendiga veel kaitsta ühtse leiundusliku mõttega objektide kombinatsiooni, st kui leiutiseks on uus seade, siis ühes patenditaotluses võib kaitsta ka selle seadme valmistamise meetodit, kui see meetod on uus.

Kasuliku mudeli registreerimise taotlus tohib sisaldada ainult ühte leiutist, st kasulik mudel ei tohi sisaldada mitut ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutist. Näiteks kui leiutis kujutab endast uut ainet, siis sama taotlusega ei saa kaitsta selle aine valmistamise meetodit, kuigi ka see võib olla kaitstav. Meetodi kaitsmiseks võib esitada samaaegselt teise kasuliku mudeli registreerimise taotluse.

  1. Menetluse aeg – kasuliku mudeli menetluse aeg Patendiametis on tunduvalt lühem kui patentide menetluse aeg, kuna Patendiamet ei kontrolli leiutise vastavust kaitsevõimelisuse kriteeriumidele. Menetluse aeg on keskmiselt kuus kuud kuni aasta.

Patendikaitse saamiseks kulub üldjuhul kaks või enam aastat. Üks seadusest tulenev nõue, mis piirab patendi kiiremat kättesaamist, on see, et patenditaotlust ei tohi ilma patenditaotleja sellekohase nõudeta enne 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamisest avaldada.

  1. Hind – kasuliku mudeli taotlemine on odavam, kuna ei lisandu kehtivusaasta riigilõive. Eraisikust taotleja puhul on taotluslõiv 26 eurot.

Eesti seadus lubab anda samale leiutisele üheaegselt nii patendikaitse kui ka kasuliku mudeli õiguskaitse. Seda nimetatakse paralleelkaitseks, st samaaegselt võib Patendiametile esitada patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse. Ühe neist taotlustest võib esitada ka 12 kuu jooksul pärast esimese taotluse esitamist ja nõuda prioriteeti esimese taotluse järgi.

Kumba kaitseliiki oma leiutisele valida, sõltub mitmetest asjaoludest, nagu eespool kirjeldatud.

Kindlasti on lihtsaim, kiireim ja odavam viis oma leiutist kaitsta see registreerida kasuliku mudelina.

Selleks, et keegi teine ei saaks sinu leiutist ilma loata kasutada, toota või hoopis ise kaitsta, on soovitatav esitada taotlusdokumendid Patendiametisse kas patendi või kasuliku mudeli registreerimiseks või hoopis mõlema kaitseliigi saamiseks.

Kehtib reegel, et enne kui avalikustad oma leiutise (reklaam, raamat, avalik loeng, esitlus, Facebook, jne), esita taotlusdokumendid Patendiametisse, kui toimid vastupidi, ei pruugi leiutis kaitset saada.

Anneli Simmul
Anneli Simmul

Patendiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga