Mida peaks iga ettevõtja intellektuaalomandi kaitsmisest teadma?

Nagu traditsiooniks on saanud, korraldasime selgi aastal intellektuaalomandipäeva puhul viktoriini, kus panime proovile vastajate teadmised kaubamärkide ja disainide kaitsmise teemal. Huvi viktoriini vastus oli suur ja ligikaudu 200 vastaja seas läksid loosi ka üllatusauhinnad. Meie rõõmuks selgus, et teadlikkus intellektuaalomandist on üsna kõrge. Näiteks teatakse, et hea kaubamärk ei kirjelda toodet või teenust ja et see tuleks registreerida kohe, kui on loodud. Siiski kiputakse eksima mõningate ettevõtjale oluliste põhitõdede vastu.
 

Eestis registreeritud kaubamärk või disain kehtib üksnes Eestis

Pole harvad olukorrad, kus kaitstakse oma tootedisain Eestis, aga mõni aeg hiljem tuleb konkurent sarnase tootega turule mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Sageli arvatakse ekslikult, et kaubamärgi või tootedisaini kaitsmine ühes riigis annab automaatselt kaitse kõikides riikides. Nii see siiski ei ole ja meeles tuleks pidada, et intellektuaalomandikaitse on territoriaalne. Eespool kirjeldatud olukorra vältimiseks oleks ettevõtjal mõistlik oma disainilahendus kaitsta terves Euroopa Liidus.

Seega tuleks juba enne uue tootega turule tulemist läbi mõelda, millistes riikides plaanite äri teha või kus asuvad teie potentsiaalsed konkurendid ning lähtuvalt sellest oma intellektuaalomand nendes riikides kaitsta.
 

Patendiamet ei kontrolli vastuolu varasemate kaubamärkidega

2019. aastast ei kontrolli Patendiamet ekspertiisi käigus, kas registreerimiseks esitatav kaubamärk võib olla vastuolus mõne varasema kaubamärgiga. Seetõttu võib ettevõtja ootamatult sattuda olukorda, kus keegi on registreerinud Patendiametis tema kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi. Kõik ei ole siiski kadunud ja niisugust registreeringut saab vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.

Ka enda kaubamärgi vaidlustamise riski vähendamiseks tuleks enne taotluse esitamist teha otsing kaubamärgiandmebaasis. Siit ka väike soovitus – lisaks identsetele tähistele otsige ka sarnaste tähiste olemasolu! Seejuures tasub teada, et varasem sarnane kaubamärk ei pruugi saada registreerimisel takistuseks, kui see on saanud kaitse teistsuguste kaupade ja teenuste osas.
 

Oma õiguste üle valvab iga ettevõtja ise

Oluline on meeles pidada ka seda, et oma õiguste ja nende rikkumise üle valvamine on omaniku enda kohustus. Pahatahtlikud konkurendid, kes soovivad ära kasutada teie kaubamärgi mainet või teenida tulu teie toodete jäljendamisega, ei ole müüt, vaid reaalne oht, millega tuleb arvestada igal ettevõtjal. Seda aga eriti neil, kelle tooteid või teenuseid saadab turul edu. Et pahatahtlikud konkurendid ei saaks takistamatult tegutseda, tuleb ise aktiivselt turul toimuvat jälgida.

Kui märkate, et keegi rikub teie õiguseid või vajate abi rikkuva äritegevuse lõpetamisel, siis saate pöörduda nõu saamiseks patendivoliniku poole. Sageli on võimalik rikkujat peatada ka pika ja kuluka kohtumenetluseta.

Õigel ajal ja moel kaitstud intellektuaalomand on parim kaitse pahatahtlike konkurentide vastu ja investeering teie ettevõtte tulevikku!

Triin Urviste
Triin Urviste

Patendiameti teabeürituste koordinaator

Autentimine ID kaardiga