Osalesin WIPO täiskogu istungil

Eesti Vabariik on alates 5. veebruarist 1994 Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) liige, samast aastast osaleb Eesti delegatsioon WIPO iga-aastasel täiskogul – peaassambleede istungil. WIPO täiskogu ja koordinatsioonikomitee on selle organisatsiooni peamised poliitikakujundamise ning otsuste langetamise organid. Igal sügisel kohtuvad seal kõik 193 liikmesriiki.

2020. aastal toimus WIPO täiskogu esimest korda hübriidformaadis. Tavapäraselt said WIPO suures konverentsisaalis kohal viibida vaid väheste riikide esindajad. Genfis esindasid liikmesriike valdavalt riikide saadikud ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures. Eesti delegatsiooni koosseisu kuulusid sel aastal Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Katrin Saarsalu-Layachi, esinduse asejuht Anneli Vares, Justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja Gea Lepik ning delegatsiooni juhina Patendiameti peadirektor Margus Viher.

Peaassamblee raames kohtusid kõik WIPO 22 assambleed ning muud organit. Assambleede 61. istungi avas WIPO peadirektor Francis Gurry, kelle jaoks see oli pärast selles ametis oldud 12 aastat viimane istung. Mais valiti WIPO uueks peadirektoriks Daren Tang. WIPO peadirektori esitles aastaaruannet.

Laiemat kandepinda leidvatest otsustest võiks välja tuua COVID-19 levikuga seotud meetmete rakendamiseks vajalikud muudatused Madridi ja Haagi süsteemi juures. Nii rahvusvahelise kaubamärgitaotluse kui ka disainitaotluse puhul leidis oma koha kohustusliku elemendina kontaktandmetes taotleja või omaniku e-posti aadress Dokumendid MM/A54/1 ja H/A40/1.

Pariisi Liit võttis vastu juhised prioriteediõiguse tagamiseks eriolukorra tingimustes P/A/56/1. Koordinatsioonikomitee pikendas ametis olevate asedirektorite ametiaega aasta lõpuni, et anda uuele peadirektorile aega oma meeskonna moodustamiseks.

Kuna seekordne täiskogu toimus väga tugevalt lühendatud päevakorraga, siis anti WIPO peadirektorile ülesanne korraldada erakorraline täiskogu 2021. aasta esimeses pooles (A/61/8).

Margus Viher
Margus Viher

Patendiameti peadirektor

Autentimine ID kaardiga