Patendiametil on valminud uus teenus, mis võimaldab menetleda kaubamärgtaotlusi senisest oluliselt lühema aja jooksul. Tegemist on täiendava võimalusega kaubamärgi kaitsmiseks, tavamenetlus jääb endiselt alles.

Patendiametil uus, kaubamärgi kiirendatud menetluse teenus

Patendiametil on valminud uus teenus, mis võimaldab menetleda kaubamärgitaotlusi senisest oluliselt lühema aja jooksul. Tegemist on täiendava võimalusega kaubamärgi kaitsmiseks, tavamenetlus jääb endiselt alles.

Kiirendatud menetluse peamised eelised on:

  • kiirem menetlus. Kui esitatud taotluses ei ole puuduseid ning taotlus vastab kiirendatud menetluse nõuetele, siis väljastatakse registreerimise otsus üldjuhul 3–4 nädala jooksul;
  • taotluse lihtsam täitmine. Kiirendatud menetlust taotledes esitatakse ametile vähendatud andmetega taotlus – see aitab vähendada eksimise võimalusi taotluses.

Kiirendatud menetluse vajadus ilmnes ettevõtjatele korraldatava tagasiside-küsimustiku vastustest. Nimelt selgus, et ameti töö kvaliteediga ja suhtlusstiiliga ollakse küll väga rahul, kuid menetluse kiiruse osas oodatakse lühemaid tähtaegu.

Ettevõtjate ettepanekutest lähtudes asusime uurima võimalusi kiirema menetluse pakkumiseks. Esmalt uurisime, kas ja millistel tingimustel teised Euroopa kaubamärgiametid on leidnud võimaluse menetlust optimeerida. Selgus, et tavamenetlusega paralleelselt rakendatakse paljudes ametites kiirendatud menetlust. Sisuliselt tähendab see, et taotlus menetletakse vähemalt poole lühema ajaga, aga täiendava lõivu eest ja/või on taotlusele seatud teatud piirangud, näiteks ei ole võimalik taotleda kiirendatud menetluses kõiki kaubamärgiliike. Nii osutavad kiirendatud menetluse teenust lisalõivu eest näiteks Saksamaa ja Leedu ning vaid teatud kaubamärgiliikidele näiteks Euroopa Intellektuaalomandi ja Austria amet.

Enne uue teenuse tingimustes kokkuleppimist analüüsisime, mis on kaubamärgitaotlustes peamised puudused ja takistused, mis menetlustoiminguid pikendavad ning kas ka kaubamärgitaotlejal endal on võimalik ka omalt poolt kaasa aidata kiirema menetlustähtaja saavutamisele. Võtsime ka arvesse, milliseid kaubamärgiliike esitatakse meile kõige sagedamini ning kui suurele hulgale kaupadele ja teenustele ettevõtja tavaliselt kaitset taotleb.

Kui olime kogutud teabe baasilt töögrupiga esmased menetluse tingimused sõnastanud, konsulteerisime ettevõtjatega, et saada kinnitust, kas huvi meie teenuse vastu, nagu me seda reaalselt osutada saaksime, on jätkuvalt olemas. Pärast tagasisidet kinnitasime kiirendatud menetluse tingimused ja alustasime vajalikke ettevalmistusi teenuse osutamiseks.

Kõige olulisem kiirendatud menetluse kohta:

  • menetlust kohaldatakse sõnamärgile, kujutismärgile (sh sõnalise osaga) ja ruumilisele märgile;
  • taotluses on võimalik loetleda maksimaalselt 60 kauba/teenuse nimetust;
  • riigilõiv tuleb tasuda kohe pärast taotluse esitamist.

Täiendavat riigilõivu teenuse taotlemisel tasuda ei tule, kehtib tavapärane kaubamärgitaotluse eest esitatav lõiv.

Teenuse lihtsamaks kasutamiseks on valminud ka uus IT-lahendus, mis võimaldab kaubamärgitaotlejal mugavalt taotleda kiirendatud menetlust ja täita vähendatud andmetega taotlus. Taotlus on kättesaadav meie e-teenuste portaalis alates 12. oktoobrist, mil teenus tuleb kasutusele.

Täiendav teave kiirmenetluse tingimuste kohta tehakse kättesaadavaks Patendiameti kodulehel.

Oleme rõõmsad, kui annate meile tagasisidet teenuse kasutamise kogemuse kohta ja jagate mõtteid, mida võiks veel paremini teha, aadressil kaubamark@epa.ee.

Autor
Liina Puu

Kaubamärgiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga

Tähelepanu! Kommenteerija nimi ja kommentaar kuvatakse käesoleval lehel ja indekseeritakse otsingumootorite poolt.