Südamekujulise juustu juhtum: ka liikumist kujutav kaubamärk peab olema uudne ja originaalne

Moodsate kaubamärkide seas on ka selliseid, mis kujutavad liikumist. Liikumismärgi kaitsmisel peab aga meeles pidama, et näidatav liikumine eristaks taotlejat teistest turuosalistest. Hiljuti lükati Euroopa Liidus üks liikumismärk tagasi just põhjusel, et sel puudus uudsus ja originaalsus.

Hiljaaegu taotles Prantsuse ettevõte Savencia SA  Euroopa Liidus liikumismärki.

Taotlusena esitati neljasekundiline videofail. Videos on kesksel kohal sinisele rätikule asetatud puidust lõikelaud. Lõikelaual on kööginuga ja ovaalne juust ning seda ümbritsevad mitmesugused toiduained –  näha on kirsstomateid, marineeritud paprikat, näkileiba, sibulat ja lehtsalatit. Kaadrisse ilmuvad käed, mis võtavad kööginoa, lõikavad juustu diagonaalselt pooleks ning moodustavad kahest juustutükist lõikelauale südame.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet lükkas märgi tagasi. Ekspert leidis nimelt, et liikumismärk koosneb üksnes tavapärastest toidukujutistest. Kesksel kohal olevat juustu tõstetakse liikumise abil mänguliselt esile ja reklaamitakse südame kujutisega, mis on teatavasti sõbrapäeva sümbol. Tarbija ei taju tähist kaubamärgina, sest puudub viide juustutootjale ning liikumismärki võib pidada tavapäraseks sõbrapäevareklaamiks. Välja toodi, et internetis nähtavates videotes asetavad kokad tihti toiduained sarnasel viisil lauale ja asuvad seejärel retsepti alusel toitu valmistama.

Ekspert leidis, et liikumismärgi näol on tegu tavapärase sõbrapäevareklaamiga.

Taotleja eksperdiga ei nõustunud ning jäi arvamusele, et liikumismärk on tervikuna registreeritav, sest mõjub uudsena ja haarab vaataja tähelepanu.

Vaidlus jõudis ka Euroopa Liidu apellatsioonikotta, kes leidis oma otsuses, et eksperdi hinnang on põhjendatud. Avalikkus tajub liikumismärki lihtsa juustureklaamina, sest taotlusena esitatud videofail sarnaneb tuhandetes internetti riputatud kokandussaadetes näidatule. Idee lõigata juust südamekujuliseks puidust lõikelaual, mille ümber on asetatud teised toiduained, ei ole originaalne ja liikumismärk ei võimalda näidata toote kaubanduslikku päritolu.

Apellatsioonikoja otsus liikumismärgist keelduda on tänaseks jõustunud.

Eestis on registreeritud vaid kaks liikumismärki.

Eestis on seni registreeritud vaid kaks liikumismärki. Erinevalt kõnealusest Euroopa Liidu märgist sisaldavad mõlemad üksnes sõnu, millele on lisatud liikumine. Oleks meilgi huvitav näha liikumismärke, mis hõlmavad põnevat tegevust. Seejuures peab muidugi silmas pidama, et näidatav liikumine suudaks eristada taotlejat teistest turuosalistest.

Ekke-Kristian Erilaid
Ekke-Kristian Erilaid

Kaubamärgiosakonna vanemekspert

Autentimine ID kaardiga