Võimalus patenditaotluse menetlust kiirendada

Leiutisele patendikaitse saamisel on oma aeg. Patendiameti ekspertidelt küsitakse üsna tihti, kui kaua kestab patenditaotluse menetlus. Teada saades, et üldjuhul kulub üle kahe aasta enne, kui patent välja antakse, on nii mõnigi pettunud, miks nii kaua. Siinkohal peab selgitama, et patenditaotluse ekspertiis algab enamasti pärast taotluse avaldamist. Patendiseaduse kohaselt avaldatakse patenditaotlus 18 kuu möödumisel esmasest esitamisest. Kuni avaldamiseni on patenditaotlus konfidentsiaalne ja selle aja jooksul on taotlejal näiteks võimalik kaitseulatust laiendada lubatud määral, pärast avaldamist saab seda ainult kitsendada või võtta taotlus hoopis tagasi ilma, et sellest mingit märki maha jääks.

Siiski saab taotleja soovi korral patenditaotluse menetlust kiirendada. Patendiseaduse kohaselt on taotlejal õigus nõuda patenditaotluse varasemat avaldamist. Varasem avaldamine on võimalik, kui taotlus on avaldamiseks korras. Taotleja peab arvestama, et kui taotlus vajab avaldamiseks veel parandamist, on järelepärimistele vastamise tähtaeg ka lühem, üldjuhul mitte pikem kui kaks kuud.

Kui patenditaotlus on avaldatud ja leiutis vastab patentsuse kriteeriumidele ning  patenditaotluse sisu- ja vorminõuetele, saab patendi ka kohe välja anda.

Tiina Lillepool
Tiina Lillepool

Patendiosakonna juhtivekspert

Autentimine ID kaardiga