Eesti kaubamärgi kaitseks

Ettevõtja, kes soovib Eestis oma kaubamärki kaitsta, saab valida, kas taotleda Eesti või Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimist. Patendivolinikuna soovitan sageli Euroopa Liidu kaubamärki, sest ühe taotluse ja mõõdukate kuludega saab lisaks Eestile kaitse veel 26 riigis.

Kuid on ka olukordi, kus tulevad esile Eesti kohaliku kaubamärgi eelised, toon neist mõned olulisemad siin välja.

  • Eesti kaubamärk – kui kaubamärki kasutatakse üksnes Eestis

Eesti ettevõtja on küll usin eksportija, kuid on ka ärisid ja kaubamärke, mis on üksnes lokaalsed ja pole mõeldud välisturgudele. Sellisel juhul on mõttekam registreerida Eesti kaubamärk, sest kulud ja vaidlustamise risk on madalamad ning kui kunagi peaks tekkima vajadus kaubamärgi kasutamist tõendada, siis on ka see lihtsam.

  • Eesti kaubamärk – 6-kuuline lisaaeg rahvusvaheliste sihtide seadmiseks

Alustaval ettevõtjal, eriti start-up’il, on äriplaan veel kujunemisel, ekspordisuunad lahtised ja enamasti on ka rahaga kitsavõitu. Samas on kriitilise tähtsusega varakult kaitsta oma intellektuaalset omandit, sh kaubamärki, et pakkuda kindlust investoritele ja mitte takerduda probleemidesse toote või teenusega turule jõudmisel.

Lisaaja saamise võimaluse pakub nn prioriteet – rahvusvaheliselt tunnustatakse kuue kuu jooksul arvates esimese kaubamärgitaotluse esitamisest taotleja eelist sellele kaubamärgile. Eestis taotluse esitamisega on kaubamärk justkui pooleks aastaks ülemaailmselt „broneeritud“ ja selle aja jooksul saab teha otsuseid, millistes riikides on tarvis kaubamärgile kaitset taotleda.

  • Eesti kaubamärk – kui vaidlustamise risk on kõrge

Mõned sõnad ja kujundid on kaubamärkidena väga populaarsed. Selliste kaubamärkide kohta võib Euroopa Liidus ja liikmesriikides olla sadu registreeringuid, sest ametiasutused enamasti ei kontrolli, kas varem on samas valdkonnas sarnaseid märke registreeritud või mitte. Vaidlemine toimub vaid kaubamärgiomanike endi initsiatiivil. Sellises olukorras võib küll õnnestuda kaubamärk registreerida ilma, et ükski varasema sarnase märgi omanik selle vaidlustaks, kuid alles jääb võimalus, et vaidlus tekib hiljem ja registreering tühistatakse.

Kui selline riskantne Euroopa Liidu kaubamärk on aluseks kaubamärgi rahvusvahelisele registreeringule, siis kaotab kehtivuse ka see, kui registreerimisest on möödunud vähem kui viis aastat. Nii võib kaotada kaubamärgiportfoolio täielikult. Seega, kui kord on valitud riskantsem kaubamärk, siis võiks rahvusvahelise registreeringu aluseks valida Eesti kaubamärgi, mille vaidlustamise risk on madalam selle tõttu, et kõrvale jäävad kõik teistes liikmesriikides registreeritud varasemad kaubamärgid ning potentsiaalsed vaidlustajad on ainult Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärkide omanikud.

Lisaks on mitmeid spetsiifilisemaid olukordi, kus Eesti kaubamärk võib osutuda paremaks valikuks kui Euroopa Liidu kaubamärk. Valikute tegemisel saab abi ja nõu patendivolinikelt, kelle kogemused aitavad leida sobivaima tee.

Ingrid Matsina
Ingrid Matsina

AAA Patendibüroo partner

Autentimine ID kaardiga