Ettevõtja, kasuta võimalust saada soodsalt professionaalset nõu!

Kaubamärk, tootedisain, autoriõigus, leiutis ja patent on märksõnad, millega puutub kokku iga ettevõtja. Kas ja kuidas neid kaitsta ning kuidas teiste õigusi mitte rikkuda?

Loomevara vallas saab nõu ja abi patendivolinikelt. Sellel aastal on ka Euroopa Liit õla alla pannud ning võimaldab väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel saada patendivolinikult nõu vaid 80-eurose omafinantseeringuga.

Nõustamistoetusi pakutakse kaht liiki teenustele (taotleda võib ka mõlemat):

  • IP Scan – patendivolinik vestleb ettevõtjaga ja vaatab üle ettevõtte kohta veebis kättesaadava info, kaardistades nii ettevõtte võimaliku loomevara ja riskikohad. Seejärel annab ta soovitused, mida, kuidas ja kus on võimalik kaitsta ning mida silmas pidada, et teiste õigusi mitte rikkuda.
  • IP Scan Enforcement – patendivolinik annab nõu ettevõtjale, kellel on juba tekkinud loomevara puudutav vaidlus või kellel on oht selle tekkimiseks. Tüüpiliseks näiteks on olukorrad, kus ettevõtja on avastanud, et rikutakse tema kaubamärgiõigusi, ta on ise saanud hoiatuskirja teiste õiguste rikkumise kohta või on tema kaubamärgitaotlus vaidlustatud.

Patendiamet korraldab koostöös patendivolinikega regulaarselt veebiseminare loomevara – kaubamärkide, disaini, leiutiste ja autoriõiguse – teemal. Need on väga head teadmiste ammutamise allikad. Kuid teenused IP Scan ja IP Scan Enforcement astuvad sammu kaugemale ettevõtja saab patendivolinikult personaalset nõu ja soovitusi just tema ettevõtte loomevara kohta.

Ettevõtja saab volinikult personaalset nõu just tema ettevõtte loomevara kohta.

Eelmisel aastal läbi viidud uuring näitas, et Eesti ettevõtja on innovatiivne ja tuleb aktiivselt turule uute kaupade ja teenustega, kuid vaid 24% ettevõtetest kaitseb oma loodud toote või teenusega kaasnevat tööstusomandit. Võimalik, et lisaks teadmiste vähesusele on üheks põhjuseks ka kartus kulutuste ees.

Mõlemad teenused pakuvad suurepärast võimalust saada väikese kuluga palju kasulikku teavet ning nõu – teenuse hind Eestis on 800 eurot (ilma käibemaksuta), millest hüvitatakse 90% ehk 720 eurot. Käibemaksu ei hüvitata.

Kuidas toetust taotleda?

Kõige lihtsam: pöördu patendivoliniku poole, kes saab toetuse avalduse esitada volituse alusel sinu eest. Dokumentidest on vajalikud käibemaksukohustuslase tõend (või registrikaart, kui ettevõte ei ole käibemaksukohuslane) ja panga tõend (või konto väljavõte), mis sisaldab ettevõtte nime, IBAN-numbrit koos riigikoodiga ja BIC/SWIFT-koodi. Teenuseid osutavad patendivolinikud leiab Patendiameti kodulehelt.

Kõige lihtsam: pöördu patendivoliniku poole, kes esitab avalduse sinu eest!

Ettevõtja saab ka ise toetust taotleda, tehes ettevõttele konto EUIPO veebilehel ja esitades seal taotluse. Toetusavalduse rahuldamise järel tuleb see aktiveerida Patendiametis, pöörduda teenuse saamiseks patendivoliniku poole ning lõpuks esitada aruanne. Toetus makstakse välja pärast teenuse eest tasumist ja aruande esitamist.

Samast fondist saab taotleda toetust ka kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimislõivude katteks (kokku kuni 1000 eurot) ning patentide taotlemiseks (kuni 3500 eurot, hetkel ajutiselt peatatud).

 

Ingrid Matsina
Ingrid Matsina

AAA Patendibüroo partner, patendivolinik

Autentimine ID kaardiga