Genfis toimus Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni täiskogu 64. istungite seeria

 

6.–14. juulil toimus WIPO ehk Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni täiskogu ehk assamblee 64. istungite seeria. Eesti delegatsiooni kuulusid Eesti suursaadik, Eesti alaline esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Katrin Saarsalu-Layachi, 3. sekretär Jaana Piilpärk, Justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja Kärt Nemvalts, Patendiameti intellektuaalomandiõiguse osakonna juhataja Cady Kaisa Rivera ning delegatsiooni juhina Patendiameti peadirektor Margus Viher.

Kindlalt Ukraina kõrval

WIPO assamblee avati neljapäeval 6. juulil Botswana presidendi tervituskõnega. Ehkki assamblee töö raskuskese on suunatud intellektuaalomandi sõlmküsimustele, oli sarnaselt möödunud aastaga oma roll ka poliitilistel sõnumitel. Muu hulgas oli läbiv teema Ukraina toetamine ja WIPO koostatud aruande vastuvõtmine Ukraina toetuseks kavandatud abi kohta. Eesti delegatsiooni juhina võtsin sõna ka avaseisukohtade plokis, kus tõin kolme prioriteedi hulgas välja Ukraina toetamise WIPO-s. Eesti jätkab Vene Föderatsiooni põhjendamatu ja provokatiivse sõja hukkamõistmist ning seisab Ukraina kõrval nii kaua, kui on vaja. Venemaa agressioonisõja tõttu kahjustatud Ukraina intellektuaalomandisüsteemi ning innovatsiooni- ja loomemajanduse sektori taastamiseks on vaja pikaajalist plaanipärast toetust. Kokkulepitud tegevuste aruandlus esitatakse järgmisel assambleel 2024. aasta juulis.

Ukrainaga seotud otsustest oli oluline ka see, et Ukraina värskelt loodud patendi- ja innovatsiooniamet saab jätkata rahvusvahelise otsinguametina (International Search Authority).

Kuivõrd kõik sõna võtnud liikmesriigid mainisid WIPO rolli intellektuaalomandivaldkonna sisulise ja tehnilise juhtorganisatsioonina, siis jätkus ka traditsiooniline sisutegevus. WIPO peadirektor esitas põhjaliku aruande WIPO tegevusest.

Tavapärane töö jätkub

Eesti jätkab ka järgmisel aastal WIPO programmi- ja eelarvekomitee töös, millel on oluline roll WIPO eelarve ja tegevuskavade ettevalmistamisel. Sel aastal jätkatakse ka kahe diplomaatilise konverentsi ettevalmistustööga, millest suuremat tähelepanu pöörati geneetiliste ressursside ja nendega seotud traditsiooniliste teadmiste konverentsile (Preparatory Committee of the Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources). Vastu võeti olulised otsused, et võimaldada põlisrahvaste esindajate osalemist nimetatud diplomaatilisel konverentsil. Ühtlasi innustati kõiki liikmesriike toetama rahaliselt vabatahtlikku fondi, mis on loodud põlisrahvaste ja väikekogukondade liikmete osalemise toetamiseks. Lisaks kinnitati ka konkreetne tööplaan aastateks 2024–2025. Lühiaruanne kinnitati assamblee lõpus ja avaldati kohe WIPO kodulehel. Põhjalik aruanne koos liikmesriikide sõnavõttudega valmib 22. septembriks.

Ametlik kohtumine WIPO peadirektoriga

Kuigi olen varem WIPO peadirektori Daren Tangiga korduvalt kohtunud, siis sel aastal kohtusime esimest korda ametlikult kahepoolsel kohtumisel. Rääkisime WIPO ja EPA tugevast koostööst, näiteks Balti riikide teadussiirdevõrgustikust, mida kasutatakse mudelina teistes riikides sarnaste võrgustike loomiseks, noortest ja IO-st, WIPO algatustest VKE-de toetuseks liikmesriikides, normatiivsest tööst ning ettevalmistustest kaheks diplomaatiliseks konverentsiks 2024. aastal. WIPO peadirektorile valmistas erilist heameelt, et IO on Eestis laiema teadus- ja innovatsioonistrateegia üks osa. Samuti kiideti Eesti avaliku sektori mudelit IO-valdkonnas ning leiti, et see oleks hea näide teistele WIPO liikmesriikidele – Eestit kutsuti üles oma kogemusi jagama. Puudutati ka WIPO digialgatusi ja tööriistu, mis toetavad nii VKE-sid kui ka start-up-sektorit. Edastasime WIPO peadirektorile ka kutse 2024. aastal Eestit külastada.

Eesti delegatsioon ja WIPO peadirektor Daren Tang

Kohtumine langes ajaliselt kokku Eesti suursaadiku Katrin Saarsalu-Layachi lahkumisega Genfist. Suursaadik tänas WIPO-t väga hea koostöö eest ja tunnustas organisatsiooni Ukrainale osutatava toetuse eest nii abivajadusi välja selgitava raporti kui ka juba pakutava tehnilise toe eest. Saarsalu-Layachi pidas selle jätkumist Ukraina ülesehituse aspektist väga tähtsaks.

Nutikad Eesti naised

Eesti osales sel aastal ka mitmel assamblee kõrvalüritusel. Kolm Eesti naisdisainerit – Reet Aus (Up-shirt), Annamaria Rennel (Respiray) ja Ines-Issa Villido (Filaret) – olid oma töödega esindatud disaininäitusel „She Inspires“. CEBS-i (Central European and Baltic States Group) riikide moešõu raames esitleti Eesti noore moedisaineri Kärolin Raadiku rahvariidemustritest inspireeritud käsitööna valminud kostüüme.

Global Awards züriiJuba teist aastat jätkas WIPO Global Awardsi žürii liikmena Euroopa kontinendi esindajana Karoli Hindriks ettevõttest Jobbatical. Koos viie teise rahvusvahelise start-up’i ja ettevõtlusmaastiku tipptegijaga Peruust, Ameerika Ühendriikidest, Nigeeriast, Šveitsist ja Hiinast valiti välja selle aasta seitse võitjat – VKE-d erinevatest maailma nurkadest, kes on suutnud intellektuaalomandi oskusliku kasutamisega ehitada üles innovaatilise ettevõtte, millel on ka tugev sotsiaalne väljund. Žüriiliikmed osalesid Global Awardsi tseremoonial, jagasid nõuandeid ja kogemusi selle raames toimunud paneelarutelul ning nõustasid võitnud ettevõtteid.

Margus Viher
Margus Viher

Patendiameti peadirektor

Autentimine ID kaardiga