Ka sina võid olla leiutaja!

Just siis, kui oled loonud midagi unikaalset ja innovaatilist, on õige aeg mõelda loodu ehk oma intellektuaalomandi (IO) kaitsmisele. Üks IO objekt, mida saad kaitsta, on leiutis. Leiutis on mingi tehnilise probleemi uus lahendus. Leiutis saab olla ka juba olemasoleva seadme või muu toote kasutus uuel otstarbel või olemasoleva meetodi kasutus uuel eesmärgil. Leiutise objektiks olevad tehnilised lahendused saab jagada kolmeks: seade, meetod ja aine. Samuti tuleb meeles pidada leiutise kolme kriteeriumit: uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus!

nõudepesumasin pealkirjaga

Uudsus tähendab, et leiutist pole enne taotluse esitamise kuupäeva Eestis ega üheski välisriigis avalikustatud (nt esitletud näitustel, messidel või internetis, avalikustatud ajakirjanduses vms).

Leiutustase tähendab, et leiutis ei tohi olla leiutise valdkonnas tavaliste teadmiste ja kogemustega asjatundjale iseenesest  mõistetav. Kasuliku mudeli puhul piisab, kui leiutisel ilmneb mõni olemasoleva tehnika tasemest erinev kasulik omadus.

Tööstuslik kasutatavus tähendab, et leiutist peab saama toota.

Kuidas oma leiutisele kaitset saada?

Eestis leiutisele kaitse saamiseks tuleb esitada patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus Patendiameti kodulehel ja tasuda riigilõivud. Euroopas kaitse saamiseks esita patenditaotlus Euroopa Patendiametile (EPO), väljaspool Euroopat kaitse saamiseks Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO). Töötavat näidist ehk prototüüpi esitada pole vaja.

Pane tähele!

* Mõtle hästi läbi ja otsusta, kas taotled kaitset kasulikule mudelile või patendile. Guugelda ja otsi, kas sinu mõeldud leiutis on juba kuskil maailmas olemas. Samuti saab tasuta uurida juba olemasolevate leiutiste ülemaailmset andmebaasi Espacenet.

* Kasulik mudel või patent kaitseb sinu leiutist, andes sulle kui leiutajale õiguse keelata teistel oma leiutist valmistada, müüa või kasutada. Leiutise omaniku ainuõigus on territoriaalselt ja ajaliselt piiratud. Patendile saab kaitse 20 ja kasulikule mudelile 10 aastaks. Ära unusta tasuda kehtivusaastalõive! Pärast kaitse lõppu võivad kõik sinu leiutist kasutada. 

 

Infot leiutiste kohta saab telefonil 627 7910, 627 7944 või kirjutades leiutis@epa.ee.

Patendiametist saab abi kõikide intellektuaalomandi küsimuste puhul! Samuti saab osaleda meie tasuta seminaridel.

Reelika Jõema
Reelika Jõema

Patendiosakonna vanemekspert

Autentimine ID kaardiga