Kas salatileht saab olla kaubamärk?

Kaubamärgimaailmas lööb praegu laineid salatitootja Little Leaf Farms. Nad on nimelt esitanud USA Patendi- ja Kaubamärgiametile taotluse registreerida kaubamärgina salatileht. Firma väidab, et nende üksiku kohevil otstega krussis salatilehe kujutis on nii eriline ja eripärane, et väärib kaubamärgikaitset – kusjuures kaupadeks on pakendatud salatid ja värske salat. Märgi võib leida USA ameti kaubamärgiotsingu lehelt seerianumbri 97905579 abil.

Little Leaf Farms avas oma esimese kasvuhoone Massachusettsi osariigis 2016. aastal ja on hiljem laiendanud tegevust ka Pennsylvaniasse. Nad kasvatavad salatit viisil, mida tuntakse hüüdlause „Clean From the Start“ (ee algusest peale puhas) all. Kasvatamine toimub kasvuhoonetes hüdropooniliselt kasutades päikesevalgust ja ringlusse võetud vihmavett viisil, et inimkäed salatit üldse ei puutu. Praegu on Little Leaf Farms üks USA suuremaid siseruumides kasvatatava salati tootjaid.

Little Leaf Farmsi kaubamärgitaotlus on valdkonnas üpris erandlik. Puu- või köögivilja kujutise kaitsmist kaubamärgina ei ole eriti proovitud.

Nende kaubamärgitaotlus on valdkonnas üpris erandlik. Puu- või köögivilja kujutise kaitsmist kaubamärgina ei ole eriti proovitud. Peamine takistus seisneb selles, et puu- või köögiviljade väliskuju ei ole tavaliselt piisavalt eripärane, et seda saaks tarbija vaates lugeda eristusvõimeliseks. Sellise kaubamärgi väliskuju ei tohi olla äris tavapärane, samuti ei tohi ta otseselt näidata toote funktsiooni.

Little Leaf Farmsi õigusnõustajad on enesekindlad, öeldes, et nende märk on eristusvõimeline, sest salatilehe kuju ei olevat selle kasutamisel (ehk siis söömisel) oluline ja eriline väliskuju polevat ainus põhjus, miks just see salat maitseb väidetavalt konkurentide omast paremini. Huvitaval kombel on Little Leaf Farmsi turunduses keskne väide, et krussis salatilehe kohevil otstega väliskuju aitab kaasa selle eriliselt heale maitsele.

Kaubamärgiasjatundjad ei ole eriti veendunud, et USA amet üksiku salatilehe kujutise registreerib. Euroopa Liidus seda märki seni taotletud pole ja eriti ei ole leida ka varasemat praktikat. Ühe veidi sarnase näitena võib tuua salatilehe kujutismärgi, mis otsustati registreerimata jätta. Avalikult kättesaadava kirjavahetuse põhjal oli taotleja väitel tegemist stiliseeritud joonistusega lusikakujulisest köögiviljalehest, mida ei saa pidada taotletava kauba kuju jaoks tüüpiliseks. Euroopa Liidu ameti ekspert leidis aga, et tervikuna vaadates koosneb taotletav kaubamärk eristusvõimetust kujutiselemendist, mida asjaomane avalikkus ei tajuks otsekohe kaupade kaubandusliku päritolu tähisena. Märki tajutaks teabena kaupade olemuse kohta, st et tegemist on lehtköögiviljade, lehtköögiviljade lehtede ja/või lehtköögiviljade seemnetega.

Võib pidada tõenäoliseks, et kohevil otstega krussis üksiku salatilehe kohta teeb USA ameti kaubamärgiekspert sarnase järelduse. Tänase seisuga selle kohta veel teavet pole.

Ekke-Kristian Erilaid
Ekke-Kristian Erilaid

Kaubamärgiosakonna vanemekspert

Autentimine ID kaardiga