Patendiameti auhinna pälvis noor puutööhuviline Sakust

Teisipäeval, 5. detsembril, autasustati Tallinnas PROTO avastustehases 16. korda korraldatava õpilasleiutajate riikliku konkursi parimaid ning anti üle koostööpartnerite eripreemiad. Konkursil osales üle 400 noore leiutaja 88 Eesti koolist, lasteaiast ja huvikoolist. Konkursile esitati üle 500 idee.

Patendiameti ja Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) ühise eriauhinna viis endaga seekord koju Saku gümnaasiumi 4. klassi õpilane Karl Mattias Pulst leiutisega "kodune pakendipress". Karl Mattiase leiutis keskendub tänapäeval väga aktuaalsele pakendiprügi ladustamise ja hoiustamisega seotud probleemi lahendamisele ja ei vaja töötamiseks elektrit.

Ise ütles noor leiutaja oma leiutise kohta järgmist: „Pakendite pressimine aitab vähendada prügimägedele minevate jäätmete kogust. Pressi juures ei kasutata elektrienergiat, mis säästab omakorda loodusressursse. Lisaks võivad pakendid sageli sisaldada väärtuslikke materjale, mida saaks taaskasutada. Kui pakendeid ei sorteerita, kaob võimalus need materjalid uuesti ringlusse võtta. Näiteks võidakse paberist ja kartongist pakendeid kasutada uue paberimassi tootmiseks, samal ajal kui plastpakendeid saab sulatada ja valada uutesse plasttoodetesse. Ringlusse võtmine säästab väärtuslikke ressursse, sealhulgas energiat ja vett. Kodune pakendipress on keskkonnasäästlik ning mõistlik viis pakendijäätmete hoiustamiseks kodustes majapidamistes."

Lahenduse uudsus seisneb ennekõike kasutajasõbralikkuses. Veel selgitab Karl Mattias: "Leiutis ei vaja kasutamiseks elektrienergia olemasolu. Seega saab pakendipressi paigaldada nii kööki, panipaika või soovikorral isegi kuuri alla. Koduse pakendipressi ehitamine on keskkonnasõbralik. Seda on võimalik teha taaskasutatavatest materjalidest ning selle kokkupanemine on jõukohane kõikidele, kellel on kodus olemas vastavad tööriistad.“

Õpilasleiutajate riikliku konkursi koostööpartnerid sh Patendiamet, pidasid meeles ja tunnustasid ka juhendajaid, näiteks oli Karl Mattiase juhendajaks tema klassiõpetaja Eleri Troska. Kui ei oleks usinaid juhendajaid, kes lastele nõu ja jõuga õhinapõhiselt abiks on, siis ei jõuaks ka õpilaste ideed teostuseini ning edasi laiema avalikkuse ette maailma paremaks muutma.

Kõik auhinnaga pärjatud õpilasleiutajad on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Järgmise õpilasleiutajate riikliku konkursi tööde esitamise tähtaeg on juba 2024. aasta oktoobris. Tule ja avasta õpilasleiutajate põnev maailm!

Reelika Jõema
Reelika Jõema

Patendiosakonna vanemekspert

Autentimine ID kaardiga