Taotle oma ettevõtte intellektuaalomandi kaitsmiseks rahalist tuge SME fondist

SME fond, mis pakub ettevõtetele rahalist tuge intellektuaalomandi kaitsmiseks, on taas avatud ja ootab Eesti ettevõtete toetustaotlusi. Kaubamärkide ja disainide kaitsmiseks saab toetust küsida juba 23. jaanuarist, patentide ja taimesortide kaitsmiseks plaanitakse toetusi jagama hakata märtsist.

Mis on 2023. aastal uut?

  • Üks olulisem uuendus on võimalus saada toetust Euroopa patendi taotlemiseks;
  • patendivautšeri alla on lisandunud tehnika taseme otsingu teenuse hüvitamine ja ühtlasi on suurenenud nii hüvitise määr kui ka vautšeri koguväärtus;
  • välja on töötatud sordikaitse vautšer taimesortide kaitsmise toetamiseks ja
  • muutunud on vautšerite aktiveerimise ja pikendamise tingimused.

2023. aastal on SME fond jaotatud neljaks vautšeriks.

SME fond 2023

Vautšer 1

Eestis teenust ei osutata.

Vautšer 2

Toetatavaks tegevuseks on kaubamärkide ja disainilahenduste kaitsmine eri piirkondades. Näiteks kui ettevõte soovib kaitsta oma kaubamärki kas mõnes üksikus Euroopa Liidu liikmesriigis (nt Eestis või Saksamaal), kindlas regioonis (nt Beneluxi riigid) või Euroopa Liidus tervikuna, hüvitatakse talle 75% lõivukuludest.

Juhul, kui ettevõtte äritegevus ulatub Euroopa Liidu piiridest kaugemale ja ta soovib kaitsta oma kaubamärki WIPO Madridi süsteemi kaudu, siis hüvitatakse talle 50% lõivukuludest. Mõlemal juhul tuleb silmas pidada, et vautšeri koguväärtus on 1000 eurot.  

Vautšer 3

Toetatavaid tegevusi on kolm: patenditaotlemine riigisiseselt (mistahes Euroopa Liidu liikmesriigis), tehnika taseme otsingu teenus ja Euroopa patendi taotlemine EPO kaudu. Tehnika taseme otsingut saab tellida Patendiametist ja see on mõeldud ennekõike tehnikavaldkonna uurimiseks, kui leiutis on alles idee tasemel. Tehnika taseme otsingu aruandesse märgitakse dokumendid üle kogu maailma juba tuntud lahendustega konkreetsest tehnikavaldkonnast. Selle vautšeri all hüvitatakse 75% kuludest, vautšeri koguväärtus on 1500 eurot. 

Vautšer 4

Täiesti uue tegevusena toetatakse taimesortide kaitsmist Euroopa Liidus. Sordikaitset, mis kehtib kõigis liikmesriikides, annab Ühenduse Sordiamet. Hüvitatakse 50% kuludest, vautšeri koguväärtus on 225 eurot. 

Kuidas toetust taotleda?

  • Toetustaotluse esitamiseks tuleb luua konto SME fondi veebilehel ja täita toetustaotluse vorm.
  • Positiivse otsuse korral saadetakse teile 15 tööpäeva jooksul toetuse määramise teade ja vautšerid. Alles seejärel esitage sordikaitse taotlus, kaubamärgi-, disaini- või patenditaotlus.
  • Selleks, et saada hüvitist, tuleb pärast riigilõivude tasumist oma SME fondi konto all täita hüvitisvorm.

Kes saavad toetust taotleda?

Hüvitist saavad taotleda kõik Euroopa Liidu territooriumil asutatud ettevõtted, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot. Toetustaotluse ja hüvitistaotluse võib esitada nii ettevõte ise kui ka teda esindav patendivolinik.

Taustinfo

SME fond on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ühisrahastus. 2022. aastal taotles fondist toetust üle 22 000 ettevõtte üle Euroopa, sh üle 260 Eesti ettevõtte.

Lisateavet fondi, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta leiab EUIPO veebilehelt.

Lisaküsimuste korral saab abi EUIPO teabekeskusest.

Triin Urviste
Triin Urviste

Patendiameti teabeürituste koordinaator

Autentimine ID kaardiga