patent, kasulik mudel, intellektuaalomand

Enamlevinud valearusaamad patentide ja kasulike mudelite kohta

Patendid ja kasulikud mudelid on osa tööstusomandi õigusest ja need on selleks, et edendada innovatsiooni ja aitavad edastada teadmisi ühiskonnale.

Paraku levivad mõningad valearusaamad patentide ja kasulike mudelite kohta. Kõige enam silmajäänud ebatõdedele saab õiged vastused siit.

 

  1. Patendi/kasuliku mudeli kaitse on ülemaailmne.

Nii see ei ole. Kaitse on territoriaalne. Kui kaitsete oma leiutise Eestis, siis kehtib patent/kasulik mudel ainult Eestis (näiteks Eestis registreeritud kasulik mudel mingeid ainuõigusi Lätis ei anna).

Et laiendada intellektuaalomandi kaitset väljapoole ühe riigi territooriumi, on sõlmitud mitmeid riikidevahelisi lepinguid ja rahvusvahelisi konventsioone (kõik vastavad rahvusvahelised lepingud on Patendiameti kodulehel rubriigis lisateave, õigusaktid, rahvusvahelised lepingud).

 

  1. Kui ma saan oma leiutisele patendi või kasuliku mudeli, siis Patendiamet jälgib, et minu õigusi ei rikuta.

Nii see kindlasti ei ole. Patendiamet väljastab kaitsetunnistused ja iga tunnistuse omanik peab ise jälgima, et tema õigusi ei rikutaks.

 

  1. Patendid on kasulikud ainult juriidilistes olukordades.

Tegelikult see nii ei ole, kui mina tarbijana näen (toote pakendilt), et toode on kaitstud patendi või registreeritud kasuliku mudelina, siis ma pean seda toodet ainulaadseks ja paremaks ning seda ettevõtet uuendusmeelseks. Seega patentidel/kasulikel mudelitel on ka turunduslik väärtus.

 

  1. Ma ei leidnud ühtegi patenti või kasulikku mudelit, kus oleks kirjeldatud sellist tehnilist lahendust, kui on minul – seega saan oma leiutise kaitsta kas patendi või kasuliku mudelina.

Patent/kasulik mudel peab vastama nn patentsuse kriteeriumidele (uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus).

Kui ei leitud vastavat patenti või kasulikku mudelit, ei tähenda see veel seda, et leiutis on uus. Uudsuse kriteeriumi puhul võetakse arvesse teave, mis on ükskõik millises maailma osas avalikkusele teatavaks saanud suulise või kirjaliku kirjeldamise kaudu (kataloogid, sõnaraamatud, ajakirjad, Facebook, Twitter, tootekataloogid jne). Seega pakutud tehniline lahendus ei pruugi vastata uudsuse kriteeriumile ja ei saa kaitset.

 

  1. Ideed saab patentida või registreerida kasuliku mudelina.

Tegelikult see nii ei ole. Kaitsta saab ainult tehnilisi lahendusi. Tehniline lahendus on tehniline kirjeldus, kuidas leiutis tehniliselt töötab/teostatakse. Seega on vajalik oma ideed edasi arendada ja jõuda tehnilise lahenduseni.

 

  1. Kõik, mida loeme ja kuuleme meediast intellektuaalomandi kohta, on nn puhas kuld.

16.10.2021 Postimehe artikkel algab väitega Patendiameti patendivoliniku jne. Patendivolinikud ei tööta Patendiametis, vaid patendibüroodes. See, et patendivolinike nimekiri on üleval Patendiameti kodulehel või patendivolinikud kirjutavad Patendiameti blogis, ei tähenda seda, et patendivolinikud kuuluksid Patendiameti koosseisu. Patendivolinikke ühendab Patendiametiga see, et nad on head intellektuaalomandi spetsialistid ning koostööpartnerid.

26.10.2018 hommikuprogrammis räägiti, et täna möödub 25 aastat, kui Michael Jackson sai patendi oma kuulsatele kingadele, mis võimaldas tal seista laval 45°nurga all. Kui te soovite endale selliseid kingi valmistada ja võib-olla ka müüa, peate Jacksoni pere käest luba küsima. See väide on vale, kuna patent kehtib maksimaalselt 20 aastat, kui kehtivusaasta riigilõivud on tasutud. Tehes otsingu ülemaailmses patentide ja kasulike mudelite andmebaasis Espacenet, näeme, et vastav patent on kaotanud kehtivuse juba 2005. aasta lõpus. Seega aastal 2018 ei olnud küll mingit vajadust perekond Jacksoni käest luba küsida.

 

  1. Kui soovin oma toodet patenteerida/registreerida kasuliku mudelina, siis piisab Patendiametisse avalduse esitamisest.

Lisaks avaldusele tuleb Patendiametile esitada veel dokumente: leiutuskirjeldus; nõudlus; joonis või mõni muu illustreeriv materjal, kui see on vajalik; leiutise olemuse lühikokkuvõte nii eesti kui inglise keeles jt dokumente.

 

  1. Kui patent/kasulik mudel on kehtivuse juba ammu kaotanud, võin ma nendes dokumentides sisalduva tehnilise lahenduse uuesti patenteerida või kaitsta kasuliku mudelina.

Nii see kindlasti ei ole, kuna need leiutised ei vasta enam uudsuse ja leiutustaseme kriteeriumidele, mis peavad olema täidetud, et saada oma leiutis kaitstud.

 

 

Kui sul on küsimusi või sa ei tea, kuidas täpselt toimetada intellektuaalomandi vallas, siis registreeri end Patendiametis tasuta konsultatsioonile!

 

Anneli Simmul

Patendiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga

Tähelepanu! Kommenteerija nimi ja kommentaar kuvatakse käesoleval lehel ja indekseeritakse otsingumootorite poolt.