Kuu kaubamärk AJAPAIK lapib auke ajalookangas

Kuidas leida ettevõttele või organisatsioonile hea nimi? Tegu on õigupoolest miljoni dollari küsimusega. Eristuv ja originaalne kaubamärk kasvatab ettevõtte mainet ja toob nii ka majanduslikku kasu. Lihtsat vastust sellele küsimusele aga pole ja nime välja mõtlemine võib olla mõttemahukas tegevus. Meie aprillikuu kaubamärgiloost selgub, et sobiva nimeni jõudmiseks vajati mitme inimese ühist jõupingutust ja tegelikult tuleb sama asi ilmsiks teistegi kuukaubamärkide saamislugude puhul. Kuid nagu öeldakse: kaua tehtud kaunikene! Seega võta nime mõtlemiseks aega ja pane vajadusel kolleegide või sõpradega pead kokku. Inspiratsiooni nime loomiseks võid ammutada oma tegevusvaldkonnast ja hea kaubamärk kätkebki sageli nutikat vihjet kaupadele-teenustele, mida sellega tähistatakse.   

Esitleme meie aprillikuu parimat kaubamärki:

Ajapaik

Tähis kuulub MTÜle Eesti Fotopärand ja on kaitse saanud tarkvarale, andmetöötlusele ning erinevatele side- ja digiteenustele. 

Millele vihjab Ajapaiga nimi, mis huvitavaid  teenuseid selle alt pakutakse ja miks otsustati see just nüüd kaubamärgina registreerida, räägib Ajapaiga eestvedaja Vahur Puik.  

Ajapaik on ühisloomeplatvorm, mille eesmärk on vabatahtlike abiga täiendada ajalooliste piltide (ennekõike vanade fotode) andmeid, nt märkida kaardile pildi tegemise asukoht, tuvastada pildil kujutatud isikuid. Muuseumides-arhiivides olevaid ajaloolisi pilte digiteeritakse järjepanu, ent piltide andmed on sageli puudulikud. Grupipildil kujutatud isikutest võib pildi kirjelduses olla mainitud ainult üks-kaks või on koht fotol kirjeldatud ajalukku läinud tänavanimega. Piltide kaardilt otsimiseks vajalikke koordinaate neile digiteerimise käigus iseenesest ei teki, need andmed tuleb igale pildile lisada. Kõige lihtsam on Ajapaika võrrelda Vikipeediaga, ainult et Ajapaik keskendub pildilisele ainesele. Üks funktsioone on võimalus ajaloolise kaadri kõrvale pildistada sama koha tänapäevane ülepildistus ehk refoto, nii et tekib enne ja nüüd pildipaar.

Ajapaik

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse Brüsseli postkaardi on 19. aprillil 2023. aastal üle pildistanud Märt Orro.

Suurem osa Ajapaigas olevast pildimaterjalist on pärit Eesti muuseumide kogudest ja Rahvusarhiivi fotokogust. Ajapaik on liidestatud ka üleeuroopalise kultuuripärandi portaaliga Europeana ja Vikipeedia pildipangaga Wikimedia Commons, tänu sellele on sinna lisatud pilte paljudest paikadest. Ajapaik on avatud ka erakogudele. 2023. aasta kevadeks on Ajapaika kogunenud üle miljoni ajaloolise pildi ja veebilehele satub iga päev tuhatkond külastajat, aktiivseid panustajaid on paarkümmend.

Olen olnud platvormi eestvedaja selle loomisest 2011. aasta veebruaris toimunud Garage48 häkatonist saadik. Ajapaiga nimi sündis häkatoni esimesel õhtul meeskonna ühise ajurünnaku tulemusena. Nimepanekuga viivitada ei olnud võimalik, sest veebirakendusele tuli ju kohe oma domeen registreerida. Ajapaiga nimes saavad kokku ajalugu ja paik kui koht, ent ka paikamine kui vana asja parandamine – pilte infoga rikastades muutuvad need paremini leitavaks, jõuavad suurema publikuni. 2017. aastal pälvis Ajapaik tunnustuse ka Ehe Eesti nimekonkursil.

Ajapaik

Pilt Garage48 häkatonilt veebruaris 2011 – tahvlil on näha loodavale platvormile meeskonna liikmete pakutud nimevariandid.

Kaubamärgina oli Ajapaik kaitsmata kuni selle aastani. Selle sammu astumise ajend oli proosaline. Nimelt selgus aasta lõpus, et möödunud sügisel on registreeritud Ajapaiga nime kandev uus MTÜ, mis ei ole Ajapaiga rakendusega seotud. Seejärel tundus Ajapaiga nime kaitsmine kaubamärgina juba möödapääsmatu, et tagada õigus oma algupärase nimega rakendust edasi kasutada.

Fotod: Vahur Puigi erakogu

 

Oma kaubamärki saad registreerima asuda Patendiameti e-teenuste portaalis. Kui vajad nõu, siis kirjuta meile aadressil kaubamark@epa.ee või helista telefonil 627 7937.

Eelmise kuu kaubamärgilugu loe meie ajaveebist!

Kuu kaubamärgi lood valmivad koostöös Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga (EUIPO). 

Mari-Epp Tirkkonen
Mari-Epp Tirkkonen

Kaubamärgiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga