Nõudlus, mida ma nõudma pean?

Sageli nii just meilt küsitaksegi. Tegelikult ei ole vaja midagi nõuda, vaid tuleb oma leiutisele, kas kasulikule mudelile või patendile (vt blogipostitus), koostada nõudlus.

Nõudlus on kasuliku mudeli registreerimise taotluse või patenditaotluse kõige olulisem osa. Nõudlus sätestab täpselt, mis konkreetses taotluses on kaitstud ja mis ei ole. Lihtsamalt öeldes on nõudlusega määratud patendi või kasuliku mudeli kaitseulatus.

Patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse ülejäänud osad aitavad leiutist üksikasjalikult selgitada, kuid nagu eespool mainitud, ei määra need kindlaks leiutise ulatust.

Nõudlus koosneb sõltumatust nõudluspunktist ja sõltuvatest nõudluspunktidest. Patenditaotluse puhul on võimalik, et nõudlus sisaldab mitut sõltumatut nõudluspunkti – juhul kui on tegemist ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooniga (näiteks Meetod ja seade kondensaadi jahutamiseks ja selle soojuse taaskasutamiseks katlamajas).

Iga nõudluse sõltumatu punkt sisaldab leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid ning iga sõltuv punkt täpsustab eelmises punktis (eelmistes punktides) sisalduvaid leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid.

Tavaliselt koosneb nõudluspunkt omakorda piiravast ja eristavast osast. Piirav osa algab leiutise nimetusega. Edasi esitatakse leiutise need olulised tunnused, mis on ühised tehnika tasemes tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega. Eristav osa algab väljendiga „erineb selle poolest, et …“, „erineb“, „sisaldab“ või muu sobiva väljendiga. Edasi esitatakse leiutise need olulised tunnused, mis on uudsed, võrreldes tehnika tasemes tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega.

Nõudluspunktid on ühelauselised. Leiutis võib koosneda ka ainult ühest nõudluspunktist (EE 01485 U1).

Täpsemalt saab edasi uurida vastavatest määrustest:  Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord (4. peatükk, 4. jagu) või Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord (2. peatükk, 4. jagu).

Näide leiutise nõudluspunktidest ja selle osadest.

 

" "

Näide leiutise nõudluspunktidest ja selle osadest

 

Anneli Simmul
Anneli Simmul

Patendiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga