Mikrokiip

Patenditaotluse ja patentide menetlemise juhised

Juulikuust alates kehtivad Patendiametis patendi- ja kasuliku mudeli ekspertidele ning registritöötajatele suunatud patenditaotluse ja patentide menetlemise juhised.

Nimetatud juhised on ametisisene õigusakt. Seda liiki patendialane õigusakt Patendiametis varem puudus. Sarnased vähem või rohkem mahukad ameti töötajatele mõeldud juhised on kehtestatud enamikes patenditaotluse sisulist ekspertiisi tegevates patendiametites.

Juhiste esmane eesmärk on tagada patenditaotluste ja kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemisel nende ühtlustatud käsitlemine ekspertide poolt. Teiseks aitavad juhised kaasa patendialaste seaduste, määruste ja rahvusvaheliste kokkulepete sätete õigele kohaldamisele, arvestades samaaegselt otsuste tegemisel Patendiameti ja ekspertide sõltumatust.

Patendiamet loodab, et juhiste avalikustamine aitab kaasa taotlejate arusaamisele menetluse käigust ja mõjub hästi menetluse läbipaistvusele. See omakorda on eelduseks heale koostööle taotleja ja Patendiameti vahel.

Juhiseid saab vaadata Patendiameti kodulehel.

Autor
Raul Kartus

Patendiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga

Tähelepanu! Kommenteerija nimi ja kommentaar kuvatakse käesoleval lehel ja indekseeritakse otsingumootorite poolt.