Vaateratas

Täna möödub kolm kuud uue kaubamärkide kiirendatud menetluse teenuse avamisest

Läinud aasta 12. oktoobril avasime ettevõtjatele uue, kaubamärkide kiirendatud menetluse teenuse. Teenus võeti aktiivselt kasutusse kohe esimesel päeval. Nüüdseks on kiirendatud menetluse võimalust kasutanud enam kui kolmandik taotluse esitajatest ja statistika näitab, et kasutajate hulk kasvab.

Nii on vahemikus 12.10.2020–11.01.2021 esitatud meile 399 kaubamärgitaotlust ja neist 182 puhul taotleti kiirendatud menetlust.

Hea meel on tõdeda, et keskmine menetlusaeg kiirendatud menetluse taotluse puhul on esialgselt prognoositud 3-4 nädalast oluliselt lühem. Nimelt, kui kõik nõuded on täidetud, saame positiivse  registreerimise otsuse taotlejale saata keskmiselt 11 päevaga.  

Kiirendatud menetluse nõuetega saab tutvuda ameti kodulehel ja teenuse tingimusi oleme tutvustanud ka oma varasemas blogiartiklis.

Lisaks menetlusaja lühendamisele on kiirendatud menetlus parandanud ka esitatud taotluste kvaliteeti.

Kiirendatud menetluses on vorminõuetes eksimise võimalused viidud miinimumini uue, vähendatud andmetega taotluse abil. Siin on abiks olnud ettevõtjate tagasiside põhjal e-taotlusesse lisatud selgitavad märkused nende andmeväljade täitmise kohta, mille nõuete järgimine võib olla  keerukam. Ennast on õigustanud ka juba eelkontrollitud korrektsete kaupade ja teenuste nimetuste pakkumine taotluses. Eksimusi kaupade ja teenuste loetelus esineb harva.

Rõõm on märkida, et vorminõuete puuduste ennetamiseks tehtud tööst on olnud kasu, sisseviidud muudatused toimivad hästi.

Vorminõuete puuduste välistamisest suurem väljakutse on ennetada taotluses puudusi, mis tulevad meile esitatud kaubamärgist endast, st asjaolust, et esitatud märk ei vasta seaduses kirjas olevatele nõuetele.

Taotlejal on kaubamärgist endast tulevaid puuduseid keerukam hinnata, sest need eeldavad seaduse põhjalikumat tundmist ja kaubamärgipraktikaga kursis olemist.

Patendiamet pakub kaubamärgi hindamisel abi: nõu saamiseks tuleb vaid pöörduda enne kaubamärgi taotluse esitamist Patendiameti ekspertide poole. Lihtsaim viis selleks on saata kaubamärk eelhinnangu saamiseks e-postile kaubamark@epa.ee. Konsultatsioon on kiire, reeglina saab eksperdilt esialgse hinnangu kaubamärgile juba ühe tööpäeva jooksul.  Konsultatsioon ei asenda küll ekspertiisi, kuid on olnud paljudele ettevõtjatele abiks ja aidanud vältida lõivu maksmist märgi eest,  mis kaubamärgina ilmselgelt registreeritud ei saaks. Lisaks Patendiametile võib konsultatsiooni saamiseks alati pöörduda patendivoliniku poole. Patendivoliniku kohta leiab täpsemat infot siit.

Ametile on oluline, et kõik esitatud kaubamärgitaotlused oleksid kvaliteetsed ja jõuaksid kiiresti positiivse otsuseni. On hea meel tõdeda, et 3 kuud tagasi käivitunud kiirendatud menetluse teenus on samm selle eesmärgi suunas ja aitab pakkuda kaubamärgi taotlejatele lihtsamat asjaajamist ja lühemaid menetlusaegu. Aitäh ettevõtjatele, kes on aidanud meil oma märkuste, ettepanekute ja tagasisidega uut teenust luua ja e-taotlust kõigi jaoks paremaks muuta! 

 

Autor
Liina Puu

Kaubamärgiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga

Tähelepanu! Kommenteerija nimi ja kommentaar kuvatakse käesoleval lehel ja indekseeritakse otsingumootorite poolt.