Uusaastalubadused

Aasta 2022 on juba mõnda aega tagasi alanud. Paljud meist andsid uusaastalubadusi – kes otsustas hakata paremaks inimeseks, kes kaalus alla võtta, kes minna trenni, kes midagi uut juurde õppida.

Just sellele viimasele lubadusele on minu postitus suunatud.

Henry Ford (muu hulgas leiutaja) on öelnud: kõik, kes lõpetavad õppimise, on vanad, on nad siis 20 või 80. Kõik, kes jätkavad õppimist, püsivad noorena.

Selleks, et intellektuaalomandi vallas midagi uut juurde õppida, on palju võimalusi. Intellektuaalomand on lai mõiste, sinna alla kuuluvad nii autoriõigused kui ka tööstusomandi õigused. Tööstusomandi alla kuuluvad leiutised (patendid, kasulikud mudelid), kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, geograafilised tähised, mikrolülituste topoloogiad.

Soovitan kasutada eri organisatsioonide (EPO, WIPO, EUIPO, European IP Helpdesk) õpikeskkondi.

EPO (Euroopa Patendiorganisatsioon) tegeleb patenditaotluste menetlemisega ja õiguskaitse andmisega Euroopa patendiorganisatsiooni liikmesriikides. 2019. aasta 1. novembri seisuga on võimalik Euroopa patendiga saada kaitse 38 liikmesriigis, samuti kahes laiendatud riigis ja neljas jõustamisriigis. EPO pakub palju õppimisvõimalusi ja juhtumite analüüse.

Euroopa Patendiorganisatsiooni juurde on loodud Euroopa Patendiakadeemia, mis teeb koostööd riiklike patendiametite ja EUIPOga. Õppeprogrammid on koostatud väga laiale auditooriumile.

WIPO (Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon) tegeleb rahvusvahelise õigusloomega intellektuaalomandi kaitse edendamiseks ja ühtlustamiseks. Organisatsiooni kuulub 193 liikmesriiki. WIPO on muu hulgas registripidaja rahvusvahelises patentide (PCT), kaubamärkide (Madridi protokoll) ja disainide (Haagi kokkulepe) registreerimise süsteemis. Õppematerjalid intellektuaalomandi vormide kohta on leitavad siit.

EUIPO (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet) tegeleb õiguskaitse andmisega Euroopa Liidu kaubamärkidele ja ühenduse disainilahendustele. Ametil on palju õpikeskkondi.

European IP Helpdesk on intellektuaalomandi teenus, mis pakub tasuta tuge, et aidata Euroopa väikestel ettevõtetel ja ELi rahastatud uurimisprojektidest osavõtjatel hallata oma intellektuaalomandit rahvusvaheliste ettevõtete või ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide kontekstis. Pakutakse veebiseminare, e-õpet jt teenuseid.

Esimesed sammud intellektuaalomandimaailmas orienteerumiseks saad teha ka Patendiameti kodulehel, kust leiad teavet kõigi intellektuaalomandi vormide kohta. Uuri kindlasti ka korduma kippuvaid küsimusi (KKK)!

Patendiametis toimuvad regulaarselt ka leiutiste, kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste veebiseminarid. Kas soovid esimesena nendest teada saada? Selleks saada vastavasisuline soov seminarid@epa.ee või jälgige meie tegemisi Facebookis.

Kõrvaklapid pähe ja uusi teadmisi omandama!

 

Anneli Simmul
Anneli Simmul

Patendiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga