Tere tulemast Patendiameti ajaveebi!

Patendiameti ajaveeb ehk blogi on koht, kus tutvustame intellektuaalomandimaailmas toimuvat ja hoiame lugejat sellega kursis. Põhisõnum on, et enda omandit on vaja kaitsta. Ajaveeb on ühtlasi ka värav Patendiameti kodulehele, kust saab põhjalikult lugeda, kuidas ja mis valdkonnas kaitsta oma intellektuaalomandit Patendiametis, saada infot meie tasuta seminaridest  ja konsultatsioonidest.

Töötame Patendiametis ühise eesmärgi nimel, mida võiks lihtsate sõnadega väljendada nii: et võimalikult palju inimeste loodud tööstusomandit oleks kaitstud. Patendiameti töötajad on intellektuaalomandi (IO) saadikud ja edaspidi leiate siit paljude minu kolleegide mõtteid ja arvamusi.

Päevateema on Patendiameti kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine ja selle sertifitseerimine, mis äsja teoks sai.

Mõtted kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamiseks laagerdusid juba aastaid. IO-maailmas on sertifitseeritud, tunnustatud teenused heaks tavaks olnud pikka aega. ISO 9001 määrab kindlaks nõuded, mis on suunatud peamiselt organisatsiooni tarnitavate toodete ja teenuste suhtes kindlustunde andmisele ning seeläbi kliendirahulolu suurendamisele. Selle õige elluviimine võib kaasa tuua ka teisi organisatsioonilisi hüvesid, nagu parenenud sisemine teabevahetus, organisatsiooni protsesside parem mõistmine ja ohjamine.

Heade asjaolude kokkulangemisel saime alustada ISO sertifikaadi taotlemise ettevalmistamist 2018. aasta lõpus Euroopa Liidu Intellektuaalomandiameti (EUIPO) koostööprojekti raames. EUIPO kaasas Patendiametile abiks Eesti konsultatsioonifirma TJO Konsultatsioonid, kes viis läbi esmase analüüsi täitmata lünkade leidmiseks juhtimissüsteemis. Ühtlasi korraldati  Patendiameti töötajatele kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtteid, rakendamist ja vastavat ISO standardit 9001:2015 tutvustav põhjalik koolitus.

Kaardistasime Patendiameti kõik põhitegevused: leiutiste, kaubamärkide, disainide jt tööstusomandiobjektide kaitsetaotluste käsitlemine, registrite pidamine, nõustamine ning teavitamine, ja kõik tugitegevused. Alustasime oma tööd sisemise töökorralduse ja teenuste analüüsi ning põhiprotsesside kaardistamisega. Töö käigus valmisid Patendiameti põhitegevuse menetlusjuhendid.

Oluliseks etapiks kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamisel oli koostöö Sloveenia Intellektuaalomandiametiga, kust saime väärtuslikke kogemusi võrreldava suuruse ja sarnaste tööprotsessidega IO-ametis.

Sertifitseerimisauditi läbiviijaks oli AS Metrosert, kes väljastas 21. oktoobril 2019 Patendiametile juhtimissüsteemi sertifikaadi, mis kinnitab Patendiameti pakutavate teenuste kvaliteeti, see tähendab, et teenused on ligipääsetavad, usaldusväärsed ja turvalised nii praegu kui ka tulevikus.

Margus Viher
Margus Viher

Patendiameti peadirektor

Autentimine ID kaardiga