Ühtse toimega patendisüsteem jõustub peagi

17. veebruaril esitas Saksamaa Euroopa Liidu Nõukogule ühtse patendikohtu lepingu (UPCA) ratifitseerimiskirja. Sellega sai viimane takistus ühtse toimega Euroopa patendi teel kõrvaldatud ja uus süsteem võetakse kasutusse 1. juunil 2023.

Esialgu hakkab ühtne patendipakett kehtima EL-i 17 liikmesriigis: Austria, Belgia, Bulgaaria, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Portugal, Sloveenia ja Rootsi. Tulevikus võib riikide arv kasvada.

Ühtse toimega patent tähendab, et patendiomanik saab soovi korral kõigis süsteemiga ühinenud riikides ühe avaldusega ühtse patendi jõustada ning patent annab ühesuguse kaitse ja sama õigusliku mõju kõigis riikides.

Ühtse toimega patente, nagu ka Euroopa patente, annab välja Euroopa Patendiamet. Kui Euroopa patent on välja antud, siis ühe kuu jooksul pärast sellekohase teate avaldamist patendibülletäänis saab patendiomanik esitada Euroopa Patendiametile ühtse toimega patendi saamise avalduse. Ühtse patendi taotlemine on tasuta.

Sel moel saab säästa aega ja raha. Eelkõige jääb ära kulukas ja aeganõudev tõlkimine mitmesse keelde. Ära jääb ka patendi jõushoidmise eest kehtivusaasta lõivu tasumine iga riigi eest, kus patendikaitset taotletakse. Selle asemel tasutakse üks lõiv kõigi osalevate riikide eest Euroopa Patendiametile. Sama summa eest, mis muidu tuleb maksta kaitse eest neljas riigis, saab ühtse patendi puhul kaitse 17 riigis.

Hoolimata kõigist eelistest tuleb siiski arvestada mõne asjaga. Kui ühtne patent antakse, kehtib see kõigis osalevates riikides, kui see aga ühtse patendikohtu ees edukalt vaidlustada, võib patent kaotada oma mõju kõigis riikides.

Ühtse patendisüsteemiga samal ajal alustab tööd ühtne patendikohus (UPC). Patendikohus hakkab edaspidi tegelema nii ühtseid patente kui ka nn klassikalisi Euroopa patente puudutavate vaidlustega. Viimaseid käsitletakse praegu siseriiklikes kohtutes.

Rohkem infot ühtse toimega patendisüsteemi kohta leiad EPO kodulehelt.

Loe ka meie varasemaid selleteemalisi postitusi:

Ühtse toimega euroopa patent on jõudnud lõpuks käeulatusse

Ühtne patent

Tiina Lillepool
Tiina Lillepool

Patendiosakonna juhtivekspert

Autentimine ID kaardiga