Patendiameti ekspertkomisjon tunnistas parimaks õpilasleiutiseks Saaremaal loodud nutika postkasti

Kas teate, mis on nutikas postkast?  See on Lümanda Põhikooli õpilase Tõnis Reitalu elektroonika-alane leiutis, mis teavitab posti kasti saabumisest ja posti välja võtmisest SMSi teel GSM-võrgu kaudu.

Tõnis Reitalu on leiutanud väga praktilise ja paljusid inimesi abistava asja.

Selle leiutise tunnistasid Patendiameti eksperdid parimaks Eesti Teadusagentuuri korraldatud 2021. aasta õpilasleiutajate konkursil. Väljavalitud leiutis eristus paljude teiste noorte leiutajate töödest sellega, et sisaldas lisaks ideele ka küllalt detailset seadme tehnilist kirjeldust. Selles olid välja toodud kõik olulised leiutise komponendid ja sõlmed.

Sama nõue on ka patendiga kaitstavate leiutiste kirjeldamisel, kus leiutis peab olema avatud nii detailselt, et seda saaks ala asjatundja teostada. Vastavalt patendikaitse rahvusvahelisele praktikale ei kaitsta leiutisena mitte ideid, vaid probleemi tehnilist teostust.

Iga-aastane õpilasleiutajate konkurss on väga populaarne ettevõtmine, kuhu esitavad oma töid sajad noored. Sellel aastal osales konkursil 658 õpilast.

Oma leiutisele on võimalik kaitset taotleda ka lastel.

Mõnikord on võistlustöödest saanud õpilasfirmade toodang ja pole välistatud, et just nendest leiutistest saavad alguse tulevased Eesti ettevõtete teenused ja tooted. Sellepärast on õpilastelgi oluline läbi mõelda, millist tööstusomandit nende loomingus leidub ja kuidas seda saab ära kaitsta. Oma leiutisele on võimalik kaitset taotleda ka lastel, kes saavad esitada patendi- või kasuliku mudeli taotluse oma esindaja (üldjuhul vanema) kaudu või teha seda ise esindaja volitusega. Täpsemalt saab sellest lugeda meie veebist.

Patendiamet on osalenud konkursi hindamismeeskonnas juba seitse aastat. Sellel aastal hindasid meie ametis koolinoorte võistlustöid Anneli Simmul, Aare Abrams, Elle Mardo,  Kristiina Kreek-Truuts, Tiina Lillepool ja Reelika Jõema. Iga ekspert reastas kolm parimat tööd, võitjaks osutus see, mis sai kokku kõige rohkem punkte. Hinnati leiutise probleemipüstitust, leiutise kandepinda ühiskonnas, töö loovust ja idee originaalsust ning töö vormistuse korrektsust ja arusaadavust.

Autasustamisüritusel 7. detsembril andis meie ameti peadirektor Margus Viher leiutajale üle Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni auhinnameene ja Patendiameti kingituse ning tunnustas Tõnis Reitalu, et ta on leiutanud väga praktilise ja paljusid inimesi abistava asja.

Aare Abrams
Aare Abrams

Patendiosakonna peaekspert

Autentimine ID kaardiga