Täna möödub 28 aastat Patendiameti taasalustamisest

Patendiamet on sündinud koos Eesti riigiga   ja eelmisel aastal tähistasime oma 100. aastapäeva. 1940. aasta suvel pärast Eesti okupeerimist ja annekteerimist aga Patendiamet likvideeriti.

Patendiamet taasalustas oma tööd 10. märtsil 1992 ja sellest ajast oleme jätkanud tööstusomandi kaitsmise võimaluse pakkumist.

 

Täna on Patendiamet Justiitsministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, kes viib ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas, st annab Eestis tööstusomandile õiguskaitse. Nõustame ettevõtjaid ja leiutajaid ning tõstame avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandist, et edendada innovatsiooni ja majandust ning elavdada teaduse ja ettevõtluse koostööd. Välja on kujundatud seadusandlus, ühinetud kõigi peamiste rahvusvaheliste lepingutega tööstusomandi valdkonnas ja loodud ettevõtjatele igakülgsed võimalused oma loodud omandi kaitsmiseks, nii nagu teistes Euroopa Liidu riikides. Taotluse saab mugavalt esitada e-portaalide kaudu ID-kaardiga digiallkirjastades.

Patendiameti pakutavate teenuste kvaliteeti kinnitab 2019. aastal saadud ISO sertifikaat, see tähendab, et teenused on ligipääsetavad, usaldusväärsed ja turvalised nii praegu kui ka tulevikus.

Tasub üle korrata, et tööstusomandi kaitse ei teki automaatselt nagu autoriõigus, vaid seda on vaja taotleda ja pärast oma õigusi jälgida. Kaitstud toode on ettevõtte edu pant, annab kindluse ja ekspordieelise. Kui on vaja tõestada oma õigust ja keelata kopeerimine, on aluseks ainult registreerimistunnistus, mis näitab, kellele kuulub patent, kaubamärk, disain, kasulik mudel, geotähis. Patendiamet on igapäevases tihedas koostöös ja andmevahetuses Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni, Euroopa Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga. Kaitsedokument võib olla saadud Patendiametist, Euroopa Patendiametist või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametist, kaitset saab taotleda kas Patendiameti kaudu Eestis või pöördudes otse Euroopa ametite poole. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet on teinud uuringuid, kust selgub, et mida rohkem on riikides kaitstud tööstusomandit, seda kõrgem on selle riigi SKT. Nii et oma loodu kaitsmine on kasulik nii ettevõtjale kui riigile üldiselt.

Oma igapäevase tegevusega kindlustab Patendiamet Eesti inimestele ja ettevõtjatele kaitse ühele rahvusvaheliselt tunnustatud põhiõigusele, milleks on õigus oma intellektuaalomandile (põhiseaduse § 32). Seda tasub meeles pidada Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. aastapäeva aastal.

Eve Tang
Eve Tang

Patendiameti kommunikatsioonijuht

Autentimine ID kaardiga