30 aastat Patendiameti taasalustamisest

Täna möödub 30 aastat Patendiameti taasalustamisest. Patendiamet taasalustas oma tööd 10. märtsil 1992 ja sellest ajast oleme jätkanud tööstusomandi kaitsmise võimaluse pakkumist, mis loodi koos Eesti riigiga juba 1919. aastal. Mõni aeg pärast seda – täpsemalt 12. veebruaril 1924 – ühines Eesti Vabariik ka tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga, võttes endale kõik konventsiooni sätetest tulenevad kohustused. Need kehtivad siiani.

„Inimgeenius on kunstiloomingu ja leiutiste allikas. See looming on inimväärse elu tagatis. Riigi kohus on kunstiloomingut ja leiutisi kaitsta." See tsitaat on Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) peahoone saali kuppellaes raidkirjas üles tähendatud. Eesti on WIPO liige juba 1994. aastast.

Sel aastal möödub ka 30 aastat esimese kaubamärgiseaduse jõustumisest. Patendiamet käivitus tegelikkuses 1. oktoobril 1992, mil võeti vastu esimesed kaubamärgitaotlused samal päeval jõustunud kaubamärgiseaduse alusel. Kaubamärkide numeratsioon registris jätkus sealt, kus see 1940. aastal pooleli jäi. Patendiameti pikaajaline töötaja, praegune patendiosakonna juhataja Elle Mardo meenutab esimest kaubamärgitaotluste vastuvõtmise päeva nii:

„Selleks päevaks olid mobiliseeritud kõik ameti töötajad, nii kaubamärgi- kui ka patendieksperdid. Kaubamärgitaotluste vastuvõtmiseks seadsime sisse spetsiaalse ruumi teisel korrusel, lauad olid asetatud kolmes reas ja kibe töö käis. Igal vastuvõtjal oli oma ülesanne: kes andis numbri, kes pani kuupäeva … töö käis nagu lindil. Rahvast oli nii palju, et osa seisis trepikojas ja ootas oma järjekorda. Esimesel päeval võeti vastu üle 700 kaubamärgitaotluse.“

Mõned neist märkidest on tuttava kõlaga ja kehtivad veel tänapäevalgi, näiteks Vikerkaja, Maailm Täna, ERAMU, Päevakaja, TURVAJA.

Patendiamet (algse nimega Eesti Vabariigi Riiklik Patendiamet) alustas oma tööd Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi alluvuses, esimene töötaja oli peadirektor Matti Päts ja tööruumid seati sisse Tallinnas aadressil Toompuiestee 7 asuvas majas. Selles pika ja kireva ajalooga 120-aastases majas tegutses nõukogude ajal Üleliidulise Patendiuuringute Keskuse Tallinna filiaal, seal asusid ka Autorite Ühing, Filatelistide Liit, 90-ndatel NoWe pank ja keldrikorrusel kuulus Kastani baar. Vabariigi ajal olid majas korterid ja omal ajal ehitatigi see kortermajaks. Tasub märkida, et selles majas on sündinud ja elanud kuulus Eesti geograaf ja Tartu Ülikooli kunagine rektor Edgar Kant.

Patendiameti struktuuri loomisel lähtuti Põhjamaade patendiametite kogemustest. Komplekteeriti kollektiiv, kellest veel mõnedki töötavad nüüd, 30 aastat hiljem Patendiametis, mõned ka patendivolinikena, st on jäänud tööstusomandi valdkonda. 1992. aastal loodi ka patendivolinike institutsioon, Patendiamet hakkas volinikke atesteerima, pidas patendivolinike registrit ja väljastas tunnistusi. Esimene patendivolinik oli Heinrich Krupp. Lisaks Patendiametile ja patendivolinikele saab sel aastal oma 30. sünnipäeva tähistada ka apellatsioonikomisjon! Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse kinnitas tööstus- ja energeetikaminister 29. septembril 1992.

30 aasta jooksul on Patendiamet sisuliselt tohutult muutunud, põhieesmärgid on aga jäänud samaks: anda Eesti taotlejatele võimalus kaitsta oma loomingut, neid sel teekonnal abistada ja juhendada ning suhelda selges eesti keeles ning arendada eesti tehnikakeelt. Meie protsessid on standardi ISO:9001-2015 nõuetega vastavuses, sest tahame oma töös olla võimalikult korrektsed ja läbipaistvad. Ka kasutajasõbralikkus on meie jaoks tähtis ja protsesside mugavamaks muutmine käib pidevalt.

Koostöös kolleegidega oleme sõnastanud Patendiameti väärtused, millest igapäevatöös lähtume:

  • asjatundlikkus;
  • usaldusväärsus;
  • uuendusmeelsus;
  • sõbralikkus.

Patendi- ega kaubamärgieksperdiks ei saa õppida, tööks vajalikud oskused omandatakse praktikas ja oma tööd iga päev tehes saavad meie eksperdid oma ala parimaks. See seletab ka ameti töötajate väikest voolavust. 30 aastat tagasi alanud traditsioon valida iga aasta parimad töötajad, on üks viis, kuidas neid tunnustada. Kõigil ameti töötajatel on õigus anda valimistel oma hääl. Täna avalikustame Patendiameti 2021. a parimad töötajad.

  • Patendiameti aasta inimene 2021 on Aasa Süld;
  • Finants- ja haldusosakonna parim kolleeg on Cady Kaisa Rivera;
  • Kaubamärgiosakonna parim kolleeg on Mari-Epp Tirkkonen;
  • Patendiosakonna parim kolleeg on Veera Tereštšenkova;
  • Registriosakonna parim kolleeg on Mare Soomets.

Aitäh parimatele ja ka kõigile teistele, kes on võtnud intellektuaalomandi kaitsmise oma südameasjaks. Teeme oma igapäevatööd võimalikult hästi ja anname oma panuse ka keerulisel ajal. Head Patendiameti taasalustamise päeva!

Eve Tang
Eve Tang

Patendiameti kommunikatsioonijuht

Autentimine ID kaardiga