Uus tööriist ettevõtjatele: intellektuaalomandi määraja

Et aidata alustaval ettevõtjal intellektuaalomandi valdkonna eripärasid mõista, oleme loonud lihtsa abivahendi, mis mõne küsimuse abil aitab määrata, mis liiki tööstusomandit võib ettevõttel olemas olla ja mida sellest varast tasub kaitsta.

Teadaolevalt loob ja tarbib iga ettevõte äritegevuse käigus intellektuaalomandit. Erinevalt käegakatsutavatest materiaalsetest vahenditest ei pruugi ettevõtja alati teadlik olla, millist intellektuaalset omandit võib ta oma tegevusega luua ja kasvatada.  

Just tööstusomandi (kaubamärk, disain, leiutis) puhul sõltub vara väärtus suuresti omaniku teadlikkusest ja oskusest õigel ajal intellektuaalomand registreeringu abil ära kaitsta.

Hea näide on kaubamärk. Registreerimata märk on kaitseta ja isegi siis, kui ettevõtja on selle abil oma tooteid või teenuseid tarbijale tuttavaks teinud, saavad märki vabalt kasutada ka teised ja kasutamise eest tasu ei pea maksma. Teine lugu on aga registreeritud kaubamärgiga. Kaitse saanud märki saab kaitsta ja kasutada ettevõtte tegevuse laiendamiseks, näiteks saab edukaks osutunud ärimudelit kaubamärgi abil frantsiisida.

Intellektuaalomandi määraja abil saab selgeks, kas ettevõte loob intellektuaalomandit, sh tööstusomandit, ning kui jah, siis kas on tegemist on õigusega, mida tasuks registreerida.

Intellektuaalomandi määraja abil saab selgeks, kas ettevõte loob intellektuaalomandit, sh tööstusomandit, ning kui jah, siis kas on tegemist on õigusega, mida tasuks registreerida. Valminud abivahend on suunatud eelkõige alustavale ettevõtjale, kuid uut lahendust on oodatud proovima kõik intellektuaalomandi huvilised.

Testi abil saab üldise soovituse tööstusomandi liigi kohta. Juhul kui tööstusomandi kaitsmine pakub täpsemat huvi, tasub ühendust võtta Patendiametiga täiendava konsultatsiooni saamiseks või pidada nõu patendivolinikega.

Oleme rõõmsad, kui annate meile edasiste lahenduste tarbeks tagasisidet: kas määraja oli kasulik ja meeldis ning milliste teemade kohta vajate rohkem teavet. Tagasiside võib saata aadressil kaubamark@epa.ee.

Head kasutamist!

Liina Puu
Liina Puu

Kaubamärgiosakonna nõunik

Autentimine ID kaardiga