Patendiameti kommentaar artiklile "Miks viskub Eesti patendiamet Putini "imidži" kaitsele?"

0 kommentaar(i)

Patendiamet lähtub disainilahenduste ekspertiisil tööstusdisaini kaitse seadusest ja kontrollib disainide ekspertiisil üksnes seda, et tegemist ei oleks mikolülituste topoloogiaga ning et taotlus ei oleks vastuolus heade tavadega. Juku-Kalle Raidi poolt artiklis "Miks viskub Eesti patendiamet Putini "imidži" kaitsele?" viidatud tööstusdisainilahenduse taotluse puhul vastuolu heade tavadega tõepoolest tuvastasime. Leidsime, et heade tavadega ei ole nimelt kooskõlas kujutada reaalseid isikuid vangirõivastes ning et tekstiosa „elusalt või surnult“ näol on tegu ähvardava sisuga tekstiga. Võib öelda, et mistahes isiku kujutamine sellel konkreetsel tööstusdisainilahendusel näidatud viisil ja samalaadse tekstiga ei oleks heade tavadega kooskõlas.

Patendiamet tegutseb taotluste ekspertiisil asjakohaste seaduste raamide ja võimaluste piires, järgides samas ka Euroopa Liidu ühtset praktikat. Meie tööprotsesse ei juhi kindlasti soov kaitsta ühe või teise isiku, eriti sõjakurjategijate imidžit, vaid eesmärk on teha õiguskindlaid ja läbipaistvaid otsuseid, mis on läbi kaalutud ja lähtuvad kindlalt pinnalt.      

Patendiameti kaubamärgiosakonna juhataja Karol Rummi märgib, et kui taotleja ei ole ameti seisukohtadega nõus, saab ta nendele vastu vaielda selleks ette nähtud tähtaja jooksul. „Me ei ole taotleja põhjendustega selle kohta, miks see objekt ei lähe heade tavadega vastuollu, tutvuda saanud, kuna ta ei ole meile hetkel vastanud,“ selgitab Rummi.

Autentimine ID kaardiga